לתרגול באנגלית יש השפעה חיובית עצומה. חשוב מאוד להיחשף לדוגמאות של מבחני בגרות קודמים ולתרגל אותם בטרם ניגשים למבחן עצמו. חשיפה לבחינות הבגרות באנגלית יאפשרו לתלמיד להבין את צורת החשיבה שמצופה ממנו, היקף התשובות שעליו לענות בשאלות הפתוחות והדרך האינטגרטיבית בה מצופה ממנו לכתוב בדפי הבחינה.