חייל משוחרר? ניתן לממש את כספי הפיקדון לטובת קורס ביואל גבע   

 

ללמוד ביואל גבע

 

שלושה שבועות לאחר השחרור מהשירות הסדיר, מפקיד משרד הביטחון סכום כסף בחשבון בנק (שאינו קשור לחשבונכם) הנקרא פיקדון אישי. גובה הסכום תלוי במועד גיוסכם ומחושב לפי מספר חודשי הזכאות שהצטברו לכם. כסף זה יכול לשמש אתכם במהלך חמש שנים ממועד השחרור לחמש מטרות שונות:

שימוש בכספי פיקדון

  1. לימודים
  2. הכשרה מקצועית
  3. דיור
  4. הקמת עסק
  5. כיסוי הוצאות נישואין

לאחר חמש שנים מיום השחרור עליכם לפנות לבנק ולבקש לבצע את העברת היתרה של הפיקדון לחשבון הבנק שלך, וזאת עד 7 שנים מיום שחרורכם. שימו לב, לאחר מועד זה לא ניתן למשוך את יתרת הכסף. את כספי הפיקדון תוכלו למשוך מכל סניפי בנק לאומי או בנק פועלים- גם אם החשבון שלכם נמצא בבנק אחר. לאחר המשיכה הראשונית,חייבות גם יתר המשיכות להתבצע מאותו הבנק (לאו דווקא מאותו סניף).

 

שימוש בפיקדון לטובת קורס ביואל גבע

כדי להשתמש בפיקדון לטובת קורס ביואל גבע, עליכם לפנות לכל אחד מסניפי בנק לאומי או פועלים עם שלושה טפסים שנספק לכם רק לאחר ההרשמה לקורס: אישור לימודים בבית הספר, אישור מוסד לימודים מוכר ושובר תשלום. הטפסים חייבים להיות מקוריים ולכן על מנת לקבל אותם תצטרכו ללכת לאחד מסניפי יואל גבע ולבקש אותם במזכירות או לבקש לקבלם בדואר.

התשלום יתבצע ע"י הבנק באחת משתי הדרכים הבאות:
1. העברה בנקאית (יש להקפיד לקבל אישור חתום מהבנק על ביצוע ההעברה).
2. קבלת צ'ק בנקאי, אותו יש למסור בכל אחד מסניפי יואל גבע (לא בהכרח בסניף בו תלמדו בפועל).