הנחיות משרד החינוך לרישום לבחינות הבגרות  

 

הרשמה לבחינת הבגרות

לכל סיווג ישנם נהלי הרשמה שונים. לכן, שימו לב שאתם מסתכלים בקובץ הרלוונטי עבורכם.

 

1. נבחן משנה אינטרני שבית ספרו נסגר וסיים י"ב לפני יוני 2017.
למספרי השאלונים הרלוונטיים – לחץ כאן.

2. רישום לבחינות הבגרות – נבחן אקסטרני שעדיין לא פתח תיק או קטין.
למספרי השאלונים הרלוונטיים – לחץ כאן.

3. נבחן אקסטרני שפתח תיק לפני ספטמבר 2016.
למספרי השאלונים הרלוונטיים – לחץ כאן.

4. נבחן משנה אינטרני שסיים י"ב לפני יוני 2017.
למספרי השאלונים הרלוונטיים – לחץ כאן.

5. תלמיד הזכאי לתעודת בגרות לפני יוני 2017 וצריך לפתוח תיק אקסטרני מסיבות מיוחדות.
למספרי השאלונים הרלוונטיים – לחץ כאן.

6. תלמיד שלמד תחת משרד התמ"ת.

7. תלמיד שניגש לבחינת בגרות החל מחורף 2017 והוגדר כתלמיד רפורמה.
למספרי השאלונים הרלוונטיים – לחץ כאן.

8. תלמיד שסיים י"ב ביוני 2017.
למספרי השאלונים הרלוונטיים – לחץ כאן.

9. הערות נוספות לגבי רישום תלמידים אקסטרניים.

לב

תלמידים שלנו?

לא בטוחים מה הסיווג שלכם?
המורה וצוות הסניף שלך ישמחו לעזור.

בהצלחה!