הנחיות משרד החינוך לרישום לבחינות הבגרות  

 

הרשמה לבחינת הבגרות

נבחן משנה אינטרני

 • הגדרה: בוגר תיכון, שסיים 12 שנות לימוד בבי”ס תיכון שכפוף למשרד החינוך, ונבחן לפחות בבחינת בגרות אחת במסגרת בית ספרו (ולא המיר את תיקו לתיק אקסטרני).
 • אופן הרישום לבחינת הבגרות: רישום לבחינות הבגרות ייערך במזכירות התיכון בו למדתם ובו אתם צפויים להיבחן. התאריך האחרון להרשמה עבור נבחנים אלה הוא: יום ה’ 15.2.24.
 • אין תשלום עבור הרישום לבחינת הבגרות.  ניתן להירשם לבחינה דרך בית הספר 24 שעות לפני הבחינה – במקרה זה, לא תוכלו לממש את ההתאמות שניתנות לכם.
 • התאמות היבחנות:  מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר התיכון, זכאי לקבלן עד גיל 25 (סוף שנת הלימודים בה ימלאו לו 25 שנים) כנבחן משנה, ללא אבחון חדש וכאשר הוא נרשם כעת בבית ספרו לבחינות, חובה עליו להזכיר שהיה זכאי להקלות ושהוא מבקשן גם כעת.
  כל מי שצריך לעבור אבחונים חדשים, חייב להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, ולהגיש את הבקשה להקלות לבית הספר התיכון בעת הרישום לבחינה. התאריך האחרון להגשתן הוא: יום א’ 14.04.24.

הערות:
1. מידע אודות הבחינות במועד קיץ 2024
2. תלמיד שלמד תחת משרד התמ”ת – יש ליצור קשר בהקדם עם ביה”ס, על מנת לקבל פרטים אודות הרישום ותאריכיו.
3. תלמיד שהחל את לימודיו בכיתה י’ בשנת תשע”ה (2015) ואילך, ויש ברשותו ציון בהערכה הפנים בית ספרית בכל אחד מהמקצועות (פרט למתמטיקה 4/5 יח”ל), אותו הוא מעוניין לשמור – יירשם רק לשאלון/ים שאינם כוללים את ההערכה הפנים בית ספרית.
4. נבחן משנה אינטרני שבית ספרו נסגר – יש לגשת לאחת מהשלוחות האקסטרניות, על מנת להירשם לבחינת הבגרות.

 

נבחן אקסטרני

 • הגדרה: כל מי שלא סיים 12 שנות לימוד, או שסיים 12 שנות לימוד, אך לא ניגש לאף בחינת בגרות בתקופת לימודיו בתיכון, או שהמיר את תיקו לתיק אקסטרני מסיבה כלשהי (למשל: תלמידים מהמערכת הדתית שאינם זכאים לתעודת בגרות ומעוניינים להיבחן בבחינות בגרות בזרם הממלכתי).
 • אופן הרישום לבחינת הבגרות:
  תלמיד שכבר פתח תיק אקסטרני בעבר:
  הרישום לבחינת הבגרות ייערך באתר האינטרנט של משרד החינוך. התאריך האחרון להרשמה עבור נבחנים אלה הוא: יום ד’, 20.3.24.
  1) בימים הקרובים ייפתח קישור באתר אגף הבחינות לרישום לנבחנים אקסטרניים למועד זה, ודרכו יש לערוך את הרישום.
  2) חשוב – תלמיד שבעת פתיחת התיק לא מסר כתובת מייל, חייב להתקשר לשלוחה ולהשלים אותה, אחרת לא יוכל לבצע רישום באתר.
  תלמיד שעדיין לא פתח תיק אקסטרני (כולל תלמידים זכאים לתעודת בגרות, שמעוניינים לפתוח מסיבות מיוחדות):
  על התלמיד לגשת לאחת השלוחות של משרד החינוך שפועלות עבור הנבחנים האקסטרנים. לצורך פתיחת תיק אקסטרני בשלוחה,
  חובה להצטייד ב-2 תמונות דרכון, בתעודת זהות – אין תשלום עבור פתיחת התיק. אם יש לתלמיד ציונים שברצונו להעביר מהמערכת האינטרנית, עליו להביא  גם את גיליון ציוני הבחינות שנבחן בהן במערכת האינטרנית (= ציונים פנימיים- הערכה בית ספרית). בנוסף, יש להגיע לשלוחה עם אישור מבית הספר המכיל את התאמות ההיבחנות להן הוא זכאי, באם קיימות.
  השלוחה האקסטרנית תל אביב והמרכז – אין קבלת קהל ולכן יש להגיש את כל הבקשות במייל: [email protected] , ניתן לפנות לקבל מידע נוסף בטל’: 03-6164022.
 • אין תשלום עבור הרישום לבחינת הבגרות. הקפידו להירשם בזמן!
 • התאמות היבחנות: מי שהיה זכאי להקלות בבית הספר התיכון וכבר הגיש אותן לשלוחה בעת פתיחת התיק, זכאי להן עד גיל 25 (עד סוף שנת הלימודים בה מלאו לו 25).
  כל מי שצריך לעבור אבחונים, חייב להזדרז לבצעם ממש בימים הקרובים, ולהגיש את הבקשה להקלות בזמן הקרוב ביותר, כאשר התאריך האחרון להגשתם הוא: יום ד’, 20.3.24. נבחנים שאושרו להם אחת או יותר מההתאמות הבאות: שעתוק, הכתבת תשובות לבוחן ניטרלי, בחינה בע”פ שאלון מותאם או הקראת שאלון, היבחנות בחדר נפרד, הגדלת שאלון, השמעת שאלון מתקליטור או הקראת תשובות לקלטת, עליהם לבצע מימוש מיידי באמצעות אתר האינטרנט של אגף הבחינות ועד ל-14 יום מיום קבלת החלטת הועדה.

הערות:
1. מידע אודות הבחינות במועד קיץ 2024.
2. תלמיד שלמד תחת משרד התמ”ת – יש ליצור קשר בהקדם עם ביה”ס, על מנת לקבל פרטים אודות הרישום ותאריכיו.
3. תלמיד שהחל את לימודיו בכיתה י’ בשנת תשע”ה (2015) ואילך, ויש ברשותו ציון בהערכה הפנים בית ספרית בכל אחד מהמקצועות (פרט למתמטיקה 4/5 יח”ל), אותו הוא מעוניין לשמור – יירשם רק לשאלון/ים שאינם כוללים את ההערכה הפנים בית ספרית.

 

 

לב

תלמידים שלנו?

לא בטוחים מה הסיווג שלכם?
המורה וצוות הסניף שלך ישמחו לעזור.

בהצלחה!