עם סיום לימודי התיכון מקבל כל תלמיד שתי תעודות:

השלמת 12 שנות לימוד ביואל גבע   תעודת בגרות

השלמת 12 שנות לימוד ביואל גבע  תעודת סיום של 12 שנות לימוד.

 

ישנם תלמידים, אשר לא ניגשו כלל לבחינות הבגרות, ולא סיימו את לימודי התיכון, ומעוניינים לקבל תעודת סיום של 12 שנות לימוד.

כיצד מקבלים תעודת סיום של 12 שנות לימוד?

 

תלמיד שסיים 10 שנות לימוד:

יש להיבחן ב – 10 יחידות לימוד.
התלמיד חייב לעבור את הבחינה בציון עובר (55).
אין חובת היבחנות במקצועות מסויימים. כלומר, ניתן להיבחן בכל מקצוע.
לאחר השלמת 10 יחידות הלימוד, יש לפנות למחלקה לאישור השכלה במשרד החינוך, ולקבל תעודה על השלמת 12 שנות לימוד.

תלמיד שסיים 11 שנות לימוד:
יש להיבחן ב – 7 יחידות לימוד.
התלמיד חייב לעבור את הבחינה בציון עובר (55).
אין חובת היבחנות במקצועות מסויימים. כלומר, ניתן להיבחן בכל מקצוע.
לאחר השלמת 7 יחידות הלימוד, יש לפנות למחלקה לאישור השכלה במשרד החינוך, ולקבל תעודה על השלמת 12 שנות לימוד.

 

 הרישום לבחינות הבגרות נעשה דרך השלוחה האקסטרנית באיזור מגורי התלמיד.