בגרות בהיסטוריה 

היסטוריה הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הוא של 2 יחידות לימוד, אולם קיימת אפשרות לבחור בהיסטוריה כמקצוע מוגבר, ולהיבחן ב – 3 יחידות לימוד נוספות. כך יתקבל ציון סופי בהיקף של 5 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

2 יח"ל = 0 נקודות בונוס

5 יח"ל = 20 או 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

 

קורס היסטוריה ביואל גבע

קורס היסטוריה ביואל גבע

שיעורי ההיסטוריה בקורסים של יואל גבע אינם מועברים במתכונת של הרצאה בלבד, אלא כוללים היקף רחב של דיונים והשתתפות פעילה של התלמידים. היכנסו למידע נוסף על קורס היסטוריה לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015) ואילך.
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.
 3. נבחנים אקסטרניים שפתחו תיק אקסטרני אחרי ספטמבר 2016.

 

תכניות ההיבחנות השונות

2 יחידות לימוד חובה

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" – 2 יחידות לימוד חובה

תכנית הלימודים בשתי יחידות החובה נחלקת לשתי בחינות: היסטוריה א והיסטוריה ב.

תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
היסטוריה א'

 

 

 • הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד 1920 .
 • ממדינת מקדש לעםהספר – תקופת בית- שני.
אינטרניים
– 022115
אקסטרנים
– 220
שעתיים

חלק ראשון: הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד 1920 (60 נקודות)
פרק ראשון: קטעי מקור – יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.
פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

חלק שני: ממדינת מקדש לעם הספר – תקופת בית-שני (40 נקודות) יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

היסטוריה ב'
 • נאציזם, אנטישמיות , מלחמת העולם השנייה והשואה.
 • בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון.
אינטרניים
– 022116
אקסטרנים
– 221
שעתיים

חלק ראשון: נאציזם, אנטישמיות , מלחמת העולם השנייה והשואה (50 נקודות)
פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (25 נקודות)
פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש ( 25 נקודות)

חלק שני: בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון (50 נקודות)
פרק שלישי: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (25 נקודות)
פרק רביעי: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (25 נקודות)

*** אופן שקלול הציון הסופי: היסטוריה א – משקל השאלון הסופי הוא 40% ;היסטוריה ב – משקל השאלון הסופי הוא 60%

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
היסטוריה

70%

 • ממדינת מקדש לעם הספר – תקופת בית- שני.
 • הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד 1920.
 • בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון.
022281שעתיים וחצי

פרק ראשון: ממדינת מקדש לעם ספר – תקופת בית שני – יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (20 נקודות)

פרק שני: לאומיות וציונות – יש לענות על שתי שאלות מתוך ארבע (30 נקודות)

פרק שלישי: תולדות מדינת ישראל – יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (25 נקודות)

פרק רביעי: תולדות מדינת ישראל – יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש / ארבע – תלוי טופס (25 נקודות)

*** התלמיד חייב לענות לפחות על שתי שאלות מקור, על פי ההנחיות הבאות: שאלה אחת מפרקים ראשון-שני, ושאלה אחת מפרקים שלישי-רביעי.

היסטוריה

30%

 • נאציזם, אנטישמיות , מלחמת העולם השנייה והשואה
022282שעה וחצי

פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (50 נקודות)

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (50 נקודות)

***התלמיד חייב לענות לפחות על שאלת מקור אחת.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

3 יחידות לימוד (השלמה ל-5)

 

היסטוריה 3 יחידות לימוד (השלמה ל-5 יחידות לימוד) מחולק לשני שאלונים:
 תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
היסטוריה

70%

 

שאלון 1- נושאי בחירה:

* הפעילות הציונית בארצות האסלאם
* מפגש תרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים
* קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה
* מלחמת העצמאות
* אל מול עולם חדש – לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה
* תולדות ארצות הברית
* יפן המודרנית
* סין המודרנית

ביואל גבע נלמדים הנושאים הבאים: קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה ומלחמת העצמאות.

 22381

 

 

 

 

שלוש שעות

 

 

 

 

יש לענות על שניים מתוך שמונת הנושאים (50 נקודות לנושא)

בכל נושא שני פרקים:

פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים (35 נקודות לשאלה)

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים (15 נקודות לשאלה)

 

 

היסטוריה

30%

שאלון 2- הנושא ההיסטוריוגרפי- מלחמת העולם הראשונה וגיבוש גבולות המזרח התיכון: 

* "שלב ההקצאה – מלחמת העולם הראשונה וחלוקת המזה"ת", ביגר גדעון.
* "הצהרת בלפור והקמת מדינת ישראל", צחור זאב
* "ויצמן והצהרת בלפור: מנהיג ציוני כמדינאי בריטי", גוטויין דני
* "כיצד נקרע עבר הירדן מעל הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל", פרידמן ישעיהו
* "הנמקות לתיחום במשנת התנועה הציונית בדיונים על גבולות ארץ-ישראל בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ", ביגר גדעון

 

22382שעתייםיש לענות על שתיים מתוך שלוש שאלות (50 נקודות לשאלה)

*** אופן שקלול הציון הסופי: הציון בהיסטוריה 2 יח"ל מהווה 40% מהציון הסופי, והציון בהיסטוריה 3 יח"ל מהווה 60% מהציון הסופי.