בגרות בהיסטוריה 

היסטוריה הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הוא של 2 יחידות לימוד, אולם קיימת אפשרות לבחור בהיסטוריה כמקצוע מוגבר, ולהיבחן ב – 3 יחידות לימוד נוספות. כך יתקבל ציון סופי בהיקף של 5 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

2 יח"ל = 0 נקודות בונוס

5 יח"ל = 20 או 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

 

קורס היסטוריה ביואל גבע

קורס היסטוריה ביואל גבע

שיעורי ההיסטוריה בקורסים של יואל גבע אינם מועברים במתכונת של הרצאה בלבד, אלא כוללים היקף רחב של דיונים והשתתפות פעילה של התלמידים. היכנסו למידע נוסף על קורס היסטוריה לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות השונות

2 יחידות לימוד חובה

 

תכנית ההיבחנות

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
היסטוריה

70%

  • ממדינת מקדש לעם הספר – תקופת בית- שני.
  • הלאומיות בישראל ובעמים — ראשית הדרך עד 1920.
  • בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון.
022281שעתיים וחצי

פרק ראשון: ממדינת מקדש לעם ספר – תקופת בית שני – יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (20 נקודות)

פרק שני: לאומיות וציונות – יש לענות על שתי שאלות מתוך ארבע (30 נקודות)

פרק שלישי: תולדות מדינת ישראל – יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (25 נקודות)

פרק רביעי: תולדות מדינת ישראל – יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש / ארבע – תלוי טופס (25 נקודות)

*** התלמיד חייב לענות לפחות על שתי שאלות מקור, על פי ההנחיות הבאות: שאלה אחת מפרקים ראשון-שני, ושאלה אחת מפרקים שלישי-רביעי.

היסטוריה

30%

  • נאציזם, אנטישמיות , מלחמת העולם השנייה והשואה
022282שעה וחצי

פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (50 נקודות)

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש (50 נקודות)

***התלמיד חייב לענות לפחות על שאלת מקור אחת.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

***תלמידים שנבחנו בתכנית ההיבחנות של "העולם הישן", ויצטרכו להשלים רק את אחד מהטפסים, ייבחנו בטופס רפורמה אחד, על פי המפתח הבא:

  • תלמיד שצריך להשלים/לשפר את היסטוריה א (22115) בלבד, ייבחן בטופס 30% (22282).
  • תלמיד שצריך להשלים/לשפר את היסטוריה ב (22216) בלבד, ייבחן בטופס 70% (22281).
  • תלמיד "עולם ישן", שייבחן באחד מטפסי הרפורמה הנ"ל- ציונו הסופי יחושב על פי מפתח של רפורמה: 22281 – 70%; 22282 – 30% (ולא על פי החישוב של טרום רפורמה: 22215 – 40% ו- 22116 – 60%).

3 יחידות לימוד (השלמה ל-5)

 

היסטוריה 3 יחידות לימוד (השלמה ל-5 יחידות לימוד) מחולק לשני שאלונים:
 תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
היסטוריה

70%

 

שאלון 1- נושאי בחירה:

* הפעילות הציונית בארצות האסלאם
* מפגש תרבויות בין יהדות לאסלאם בימי הביניים
* קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה
* מלחמת העצמאות
* אל מול עולם חדש – לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה
* תולדות ארצות הברית
* יפן המודרנית
* סין המודרנית

ביואל גבע נלמדים הנושאים הבאים: קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה ומלחמת העצמאות.

 22381

 

 

 

 

שלוש שעות

 

 

 

 

יש לענות על שניים מתוך שמונת הנושאים (50 נקודות לנושא)

בכל נושא שני פרקים:

פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים (35 נקודות לשאלה)

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים (15 נקודות לשאלה)

 

 

היסטוריה

30%

שאלון 2- הנושא ההיסטוריוגרפי- מלחמת העולם הראשונה וגיבוש גבולות המזרח התיכון: 

* "שלב ההקצאה – מלחמת העולם הראשונה וחלוקת המזה"ת", ביגר גדעון.
* "הצהרת בלפור והקמת מדינת ישראל", צחור זאב
* "ויצמן והצהרת בלפור: מנהיג ציוני כמדינאי בריטי", גוטויין דני
* "כיצד נקרע עבר הירדן מעל הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל", פרידמן ישעיהו
* "הנמקות לתיחום במשנת התנועה הציונית בדיונים על גבולות ארץ-ישראל בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ", ביגר גדעון

 

22382שעתייםיש לענות על שתיים מתוך שלוש שאלות (50 נקודות לשאלה)

*** אופן שקלול הציון הסופי: הציון בהיסטוריה 2 יח"ל מהווה 40% מהציון הסופי, והציון בהיסטוריה 3 יח"ל מהווה 60% מהציון הסופי.