פאזל

מבנה המבחן

 

 

הפסיכומטרי מורכב ממטלת כתיבה (חיבור) ואחריה 8 פרקים.
הזמן המוקצב למטלת הכתיבה הוא 30 דקות, והזמן המוקצב לכל אחד מהפרקים 20 דקות, כאשר לא ניתנת הפסקה בין הפרקים.
כל פרק עוסק בתחום אחד בלבד מבין שלושת התחומים הפסיכומטריים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. סדר הפרקים בבחינה אינו ידוע (למעט מטלת הכתיבה, שאתה נפתח המבחן).
בכל אחד מהתחומים תיבחנו על ידי שני פרקים ובסך הכל – שישה פרקים שייקבעו את ציונכם.
בנוסף, יהיו בבחינה גם שני פרקי “פיילוט”, פרקים המכילים שאלות חדשות וניסיוניות מהתחומים השונים ומטרתן לספק למרכז הארצי נתונים סטטיסטיים לגבי השאלות.
אמנם פרקי הפיילוט אינם נכללים בציון, אך לא ניתן לזהותם בשום צורה. לכן, יש להתייחס לכל הפרקים במבחן הפסיכומטרי במלוא הרצינות.
במבחן יתכנו שני פרקים ברציפות העוסקים באותו נושא, אך לא שלושה.
השאלות הכל פרק מסודרות בסדר קושי עולה (השאלה הראשונה היא הקלה ביותר והאחרונה היא הקשה ביותר), למעט השאלות בקטעי הבנת הנקרא (בחשיבה מילולית וגם באנגלית)
שמסודרות לפי סדר הופעת הנושאים העונים על השאלות בקטע עצמו.

מטלת הכתיבה

מטלת הכתיבה

 

 

מטלת הכתיבה היא החלק הפותח את המבחן. על הנבחנים לכתוב חיבור בו הם מביעים את עמדתם לגבי נושא אחד (אין אפשרות בחירה בין נושאים).
על הנבחן לא רק להביע את עמדתו, אלא גם לנמקה ולפתח נימוקים אלו. על החיבור להיות באורך של 25 עד 50 שורות.
הציון על החיבור מהווה 25% מהציון המילולי, כאשר 75 האחוזים הנותרים נקבעים על ידי שני פרקי המילולי.
הציון על החיבור יקבע על ידי שני בודקים שישפטו אותו בשני אספקטים: תוכן ולשון.

 

חשיבה מילולית בפסיכומטרי

חשיבה מילולית

פרקי החשיבה המילולית מכילים 23 שאלות. מבנה הפרק עשוי להשתנות, אך ברוב המקרים הוא בעל מבנה קבוע:

  1. שאלות מסוג “אנלוגיות” – בחלק זה נקבל שתי מילים שיהיה עלינו להבין את הקשר ביניהן, ולאחר מכן לאתר תשובה שהקשר בין המילים שבה דומה לקשר שמצאנו בצמד המילים המקורי.
  2. שאלות מסוג “הבנה והסקה”- מטרתן לבדוק את היכולת לקרוא מידע מורכב, להבין אותו, ולהסיק ממנו מסקנות. לרוב ניתנים נתונים או טקסט קצר, והשאלה מתייחסת אליהם. חלק משאלות ההבנה והסקה הן שאלות “השלמת משפטים” בהן מוצג לנבחן משפט ובו מספר חלקים חסרים, ועל הנבחן לחפש את התשובה המשלימה את המשפט בצורה הגיונית.
  3. קטע אחד בהבנת הנקרא ואחריו שאלות שעוסקות בקטע – מטרת השאלות היא לבחון את יכולת הבנת הנקרא של הנבחן ברמה של טקסט שלם. השאלות מסודרות לפי סדר הופעת הנושאים עליהם יש לענות בקטע עצמו.

 

 

חשיבה כמותית בפסיכומטרי

חשיבה כמותית

פרקי החשיבה הכמותית מכילים 20 שאלות. הידע המתמטי הנדרש לפתרון השאלות הוא עד רמת 3 יח”ל לבגרות, אך השאלות שונות במהותן מהשאלות בבגרות ונועדו לבדוק חשיבה מתמטית ולא ידע מתמטי. בפרקי החשיבה הכמותית מופיעות שאלות משני סוגים:

  1. שאלות ובעיות – בחלק זה נמצא שאלות מתחום האלגברה (כגון משוואות, חזקות, שורשים), הגאומטריה (כגון משולשים, מרובעים, נפחים) והבעיות (כגון אחוזים, ממוצעים, הסתברות).
  2. שאלות הסקה מתרשים – בחלק זה נקבל תרשים (כגון טבלה, גרף עמודות וכיו”ב), ולאחר מכן יהיה עלינו לענות על שאלות שידרשו שליפת נתונים והבנה של נתוני התרשים.

 

 

אותיות באנגלית

אנגלית

בפרקי האנגלית שלושה חלקים בלבד. כמות השאלות עומדת על 22 שאלות לפרק, במשך 20 דקות. בפרקי האנגלית ניתקל בשאלות משלושה תחומים (המופיעים בפרק בסדר זה):

  1. שאלות “השלמת משפט” (sentence completions) – בהן יהיה עלינו לבחור מילה אחת מארבע מילים המשלימה את המשפט בצורה הגיונית. חלק זה בוחן בעיקר את אוצר המילים של הנבחן.
  2. שאלות “ניסוח מחדש” (restatements) – בהן נקבל משפט ויהיה עלינו למצוא תשובה החוזרת על המסר העיקרי של המשפט במילים אחרות.
  3. הבנת הנקרא (reading comprehension) – בחלק זה נקבל שני טקסטים שלאחר כל אחד מהם יופיעו מספר שאלות (בדרך כלל 5 שאלות על כל טקסט). השאלות נועדו לבדוק יכולת הבנה של קטע שלם באנגלית. השאלות מסודרות לפי סדר הופעת הנושאים בקטע, ולא לפי סדר קושי עולה.

 

פסיכומטרי ביואל גבע

קורס ביואל גבע

בבחינת הפסיכומטרי אין מקום לטריקים, צריך לדעת איך ללמוד על מנת להצליח. בקורס הפסיכומטרי של יואל גבע תקבלו את כל הכלים וההדרכה. לפרטים התקשרו 9635*

למידע על הקורס