כאשר תהיו מעוניינים להירשם לבחינות הבגרות, תצטרכו לדעת האם אתם “אינטרנים” או “אקסטרניים”, ולא תמיד תלמידים יודעים מהי התשובה. בואו נעשה קצת סדר במושגים האלה: “אינטרני” ו “אקסטרני” הם הגדרות טכניות של נבחני בגרות. ההבדל ביניהם הוא פועל יוצא של הגופים האחראים על הקשר בין הנבחנים לבין משרד החינוך: על נבחן אינטרני אחראי בית הספר התיכון בו למד, ועל נבחן אקסטרני אחראית השלוחה לנבחנים אקסטרנים.

 

 

מיהו נבחן אינטרני ומיהו נבחן אקסטרני?

 

נבחן אקסטרני הוא תלמיד שעונה על אחד מהתנאים:

  • לא סיים 12 שנות לימוד בבית הספר.
  • סיים 12 שנות לימוד, אך לא נבחן כלל בבחינות הבגרות .
  • המיר מסיבה כלשהי את תיק הנבחן שלו לאקסטרני.

 

נבחן אינטרני הוא תלמיד שעונה על אחד מהתנאים:

  • תלמיד תיכון באחד מבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך.
  • סיים 12 שנות לימוד בתיכון, ונבחן לפחות בבחינת בגרות אחת בהיותו בתיכון, ולא המיר את התיק לאקסטרני. תלמיד כזה מכונה: נבחן משנה אינטרני.

 

ההבדלים בין שתי המסגרות הם לעיתים גם תוכניים:

  • ישנם מקצועות שנלמדים במערכת האינטרנית, אשר לא ניתן לגשת אליהם במערכת האקסטרנית, למשל: ביולוגיה 5 יח”ל שחלק מציונו מורכב מ”ביוטופ” (עבודת מחקר בביולוגיה בהדרכת מורה מהתיכון).
  • תעודת הבגרות של תלמידים אקסטרנים מכילה רק מקצועות חיצוניים, לעומת תעודת הבגרות של תלמידים אינטרנים המכילה גם ציונים פנימיים (כמו: חינוך גופני ומקצועות שנלמדו עד כיתה י’).

 

השלמת בגרות ביואל גבע

מתי צריך להמיר את הסטטוס מנבחן אינטרני לנבחן אקסטרני?

 

לעתים תלמיד יכול לפתור בעיות פדגוגיות או טכניות על ידי שינוי הסטטוס שלו, מנבחן אינטרני לנבחן אקסטרני. חשוב להדגיש שהמרת תיק אפשרית רק במקרה שהתלמיד עדיין אינו זכאי לתעודת בגרות. אז מתי ממירים?

  • תלמיד ישיבה או תיכון דתי, שאינו זכאי לתעודת בגרות בשל חובות מיוחדים של בית ספרו, יכול לבצע המרה לאקסטרני ולקבל תעודת בגרות.
  • תלמיד שלמד במגמה מקצועית או טכנולוגית ומעוניין ל”היפטר” מהציונים במקצועות האלה (במידה והם נמוכים או שליליים), יכול לעשות זאת באחת משתי הדרכים:

1. במידה ובית ספרו מקיים גם מסלולים עיוניים, הוא יכול לבקש להמיר את תעודתו המקצועית בתעודה עיונית.
2. להמיר את תיקו לאקסטרני (בכל מקרה, אם לתלמיד ציון ב”ידיעת העם והמדינה” הוא יידרש להיבחן גם בבגרות באזרחות ).

  • תלמיד שלמד בבית ספר דתי וכעת רוצה להשלים את ציוניו במתכונת הממלכתית (חילונית) – בחלק מבחינות הבגרות (בגרות בתנ”ך , בגרות בספרות , בגרות בהיסטוריה ועוד) הוא יחויב בהמרת התיק לאקסטרני.

המרת תיק לאקסטרני תתבצע דרך אחת השלוחות האקסטרניות , והתהליך אינו כרוך בתשלום.

 

 

תיק משפר ציון

 

תיק “משפר ציון אקסטרני” נועד לאפשר לתלמיד אינטרני להיבחן בבחינות בגרות מסוימות במתכונת אקסטרנית ולהישאר אינטרני לכל דבר. הליך זה מיועד רק לתלמידים שזכאים כבר לתעודת בגרות. לדוגמה: תלמיד שלמד בבית ספר דתי, זכאי לבגרות וכעת רוצה לשפר ציון בבחינה במתכונת הממלכתית, במקצוע בו יש שונות בין המתכונת הדתית לממלכתית. פתיחת תיק משפר ציון תתבצע דרך אחת השלוחות האקסטרניות , והתהליך אינו כרוך בתשלום.

 

 

בגרות ליד הבית

היבחנות בקרבה למקום מגורים נוכחי

תלמיד המתגורר רחוק מהתיכון בו למד בעבר, ונוח לו להירשם ולהיבחן במקום הקרוב למגוריו הנוכחיים, יירשם לבחינה דרך השלוחה האקסטרנית, וייבחן בבית הספר אליו יישלח כאינטרני.

 

 

 

לפרטים והרשמה התקשרו- 9635*