חומרי עזר

מורים יקרים,
בעמוד זה תוכלו למצוא מבחני מתכונת, עבודות קיץ וחומרי עזר נוספים שלוקטו ונכתבו במיוחד עבורכם:

מבחני בגרות, התכנית החדשה

רמת 3 יחידות

שאלון 172
שאלון 371
מבחנים

2021

2022
2023
פתרונות

2021

2022
2023
שאלון 372

רמת 4 יחידות

שאלון 471
מבחנים

2021

2022
2023
פתרונות

2021

2022
2023
שאלון 472

רמת 5 יחידות

שאלון 571
מבחנים

2021

2022
2023
פתרונות

2021

2022
2023
שאלון 572

 

חומרי עזר ועבודות קיץ 

מיקודים