חומרי עזר

מורים יקרים,
בעמוד זה תוכלו למצוא מבחני מתכונת, עבודות קיץ וחומרי עזר נוספים שלוקטו ונכתבו במיוחד עבורכם:

מבחני בגרות, התכנית החדשה

רמת 3 יחידות

שאלון 172
שאלון 371
מבחנים
פתרונות
שאלון 372

רמת 4 יחידות

שאלון 471
מבחנים
פתרונות
שאלון 472

רמת 5 יחידות

שאלון 571
מבחנים
פתרונות
שאלון 572

 

חומרי עזר ועבודות קיץ 

רמת 4 יחידות

רמת 5 יחידות

מיקודים

רמת 3 יחידות

רמת 4 יחידות

רמת 5 יחידות