בגרות בספרות 

ספרות הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הנדרש הוא של 2 יחידות לימוד, אולם קיימת האפשרות לבחור בספרות כמקצוע מוגבר, ולהיבחן ב – 3 יחידות לימוד נוספות. כך יתקבל ציון סופי בהיקף של 5 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

2 יח"ל = 0 נקודות בונוס

5 יח"ל = 20 או 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

 

קורס ספרות ביואל גבע

קורס הספרות של יואל גבע

קורסי ההכנה בספרות כוללים מפגשים אישיים בהם התלמידים שלנו מקבלים הכוונה אישית כיצד לשפר את דרכי הלמידה וניסוח התשובה שלהם. היכנסו למידע נוסף על קורס ספרות לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015) ואילך.
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.
 3. תלמידים אקסטרניים שפתחו תיק אקסטרני אחרי ספטמבר 2016.

 

תכניות ההיבחנות השונות

2 יחידות לימוד

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"
תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
בתכנית ארבעה נושאים:

 • שירה:
  – שירת ימי הביניים
  – שירת ביאליק
  – שירת המאה ה – 20
 • סיפור קצר:
  – סיפורים מאת ש"י עגנון
  – סיפורים עבריים מהמאה ה – 20
  – סיפורים מתורגמים
 • רומן ונובלה:
  – "סיפור פשוט" מאת ש"י עגנון  או: רומן עברי אחד ורומן
  מתורגם אחד. או: רומן אחד ושתי נובלות
 • דרמה:
  – טרגדיה
  – דרמה מודרנית

אינטרניים – 904441

אקסטרנים – 005

שלוש שעותזהו מבנה בסיסי של הבחינה, והוא משתנה ממועד למועד:

יש לענות על שניים שלושת הפרקים הראשונים.
בכל פרק יש לענות בהתאם להנחיות ( 56 נקודות):
פרק ראשון: שירה (28 נקודות)
יש לענות על שתי שאלות מתוך שמונה עשרה -בהתאם להוראות בטופס.
פרק שני: סיפור קצר (28 נקודות) יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שלישי: דרמה (28 נקודות) יש לענות על שאלה אחת מתוך אחת עשרה.

פרק רביעי: רומן ונובלה (28 נקודות)יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש.

פרק חמישי: קטע שלא נלמד -אנסין (16 נקודות) שיר או סיפור קצר (חובה)– שאלה אחת.
*** הפרק הרביעי הוא פרק חובה, והז'אנר משתנה ממועד למועד, וגורראחריו שינויים במבנה הכולל.

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
ספרות

70%

בתכנית 4 נושאים:

 • שירה: שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה – 20.
 • סיפור קצר: סיפורים מאת ש"י עגנון, סיפורים עבריים מהמאה ה – 20, סיפורים מתורגמים.
 • רומן ונובלה: "סיפור פשוט" מאת ש"י עגנון או: רומן עברי אחר, ורומן מתורגם אחד או: רומן אחד ושתי נובלות.
 • דרמה: טרגדיה, דרמה מודרנית.
008281שעתיים וחצי

זהו המבנה הבסיסי של הבחינה, והוא משתנה ממועד למועד:

פרק ראשון: חובה – שירה (32 נקודות). יש לענות על שתי שאלות מתוך אחת עשרה (בהתאם לפירוט בטופס).

יש לבחור בשניים מתוך שלושת הפרקים הבאים בהתאם להנחיות:

פרק שני: סיפור קצר (34נקודות). יש ענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שלישי: דרמה (34 נקודות). יש לענות על שאלה אחת מתוך תשע.

פרק רביעי: רומאן ונובלה (34נקודות). יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש.

הערות:

*** ז'אנר הפרק הראשון – פרק החובה – עשוי להשתנות ממועד למועד, ולגרור אחריו שינויים במבנה הבחינה.

*** סדר קבוצות השירים עשוי להשתנות ממועד למועד.

*** קטע שלא נלמד (אנסין) – עשוי להופיע כשאלת בחירה בנושא השירה או בנושא הסיפור הקצר.

ספרות 30%בתכנית 3 נושאים:

 • שירה: שירת המחצית השנייה של המאה ה 20
 • דרמה
 •  ספרי קריאה
008282שעה וחצי

פרק ראשון: שירה (25 נקודות) יש לענות על שאלה אחת מתוך ארבע.

פרק שני: דרמה (40 נקודות) יש לענות על שאלה אחת מתוך חמש.

פרק שלישי: ספרי קריאה (35 נקודות) יש לענות על שאלה אחת מתוך שלוש.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

3 יחידות לימוד (השלמה ל-5)

 

ספרות 3 יחידות לימוד (השלמה ל-5 יחידות לימוד)
 תכנית לימודיםסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
30%נושא בין ז'אנרים – חובה

 • המשפחה בראי הספרות.
3832שעה וחצי

יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

70%בתכנית שני חלקים:

 • ספרות עולם:
  – נובלות
  – קומדיה שייקספירית
  – דרמה מודרנית
  – "האודיסיאה" מאת הומרוס
  – "דון קיחוטה" מאת סרוונטס
  – שירה מתורגמת
 • נושאים בין ז'אנרים (אחד לבחירה):
  – להיות יהודי להיות ישראלי : קולות וזהויות.
  – נשיות וגבריות : ייצוגי מגדר בספרות.
  – לא הכול ריאליסטי: מן המיתולוגי אל הפנטסטי.
  – ספרות בעקבות השואה.
  – התבגרות בראי הספרות.
  – בכול צופייה והכול צפוי בה – סוגיות ארספואטיות.

*** במסגרת הנושאים נלמדות יצירות מז'אנרים שונים, שעוסקות בנושא: סיפורים, שירים, מחזות ועוד. ביואל גבע נלמד הנושא הבא: נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בספרות.

8381שלוש שעות

פרק ראשון ספרות עולם (50נקודות)
יש לענות על 3 שאלות מתוך 17.

פרק שני: נושאים בין ז'אנרים (50נקודות)
יש לענות על שאלה אחת מתוך הנושא שנלמד.

*** אופן שקלול הציון הסופי: הציון בספרות 2 יח"ל מהווה 40% מהציון הסופי, והציון בספרות 3 יח"ל מהווה 60%
מהציון הסופי