על מנת להתמודד בהצלחה עם האתגר של גישור על פער השפה תלמידים עולים ותלמידים תושבים החוזרים זכאים להתאמות בבחינות הבגרות. לפניכם מידע על סוגי ההקלות הקיימות ופירוט  הקריטריונים לזכאים.

הסטטוסים הקיימים

 • תלמיד עולה: תלמיד שנולד בחו”ל ועלה לישראל.
 • תלמיד תושב חוזר: תלמיד שנולד בישראל, ושהה מחוץ לישראל במשך כמה שנות לימוד, החל מכיתה א ועד לתאריך הכניסה לארץ.
 • תלמיד אזרח עולה: תלמיד שנולד בחו”ל להורים ישראלים ועלה לישראל.
 • תלמיד תושב ארעי, בת או בן של נתין זר, תייר: מי שנולד בחו”ל והוגדר על ידי משרד הפנים כתושב ארעי או כתייר או שהוא בת או בן של נתין זר.

לצורך הגדרת הזכאות להתאמות בבחינות הבגרות נקבעו שלוש רמות המאפיינות כל קבוצה של תלמידים, כמפורט בטבלה שלהלן:

 

 הרמות עולים
אזרחים עולים
תושבים ארעיים
תיירים
ילדים של נתין זר
תושבים חוזרים
 רמה א’ תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות א’-ג’.  תלמיד שלא למד בישראל לפחות 4 שנות לימוד מלאות, גם אם לא רצופות (הספירה היא החל מכיתה א’).
רמה ב’  תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות ד’-ח’.  תלמיד שלא למד בישראל 6 שנות לימוד מלאות ומעלה, גם אם לא רצופות (הספירה היא החל מכיתה א’).
רמה ג’  תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות ט’-י”ב. תלמיד שלא למד בישראל 6 שנות לימוד מלאות ומעלה, גם אם לא רצופות, ושב למערכת החינוך בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או בכיתה י’, לפי המוקדם מביניהם

 

 

התאמות הניתנות בשלוש הרמות:

 • היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב במקצועות החובה: עברית, ספרות, אזרחות, תנ”ך, היסטוריה, תושב”ע, מחשבת ישראל (דתי), יהדות (דתי ועצמאי).
 • תוספת זמן של 25% למשך כל הבחינות בכתב.
 • התעלמות משגיאות כתיב בהיבחנות בשפה העברית.
 • הקראת שאלון הבחינה בעברית לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני).
 • שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט לשון והבעה.
 • באנגלית שימוש במילון (לא אלקטרוני) אנגלית-שפת-אם, שפת-אם-אנגלית בבחינות בכתב.
 • שימוש בספר תנ”ך מלא ומתורגם לשפות שונות בבחינת הבגרות בתנ”ך לנבחנים בשאלון רגיל ובשאלון לעולה.

תוספות הניתנות לתלמידים הנבחנים לאורך שנות הלימודים ובבחינות הבגרות בשאלונים רגילים (לא בשאלוני עולה חדש ולא בשאלונים בעל-פה):

 

ברמה א’:

 • תוספת של 10 נק’ לציון השנתי/המסכם בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה העברית (התוספת תינתן ע”י ביה”ס).
 • תוספת של 10 נקודות לציון בבחינת בגרות חיצונית בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה העברית.
 • תוספת של 10 נקודות בבחינת הבגרות באנגלית, למעט לתלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית.

 

ברמות ב’ ו-ג’:

 • תוספת של 15 נקודות לציון השנתי/המסכם בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה העברית (התוספת תינתן ע”י ביה”ס).
 • תוספת של 15 נקודות לציון בבחינת בגרות חיצונית, בכל מקצוע שההיבחנות בו היא בכתב ובשפה העברית.
 • תוספת של 10 נקודות בבחינת הבגרות באנגלית, למעט לתלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית.

 

בחינות דו-לשוניות ברמות ב’ ו-ג’:

 • ברמות ב’ ו-ג’ תתאפשר היבחנות בבחינות בגרות דו-לשוניות בכתב (בחינות הכתובות בשפת-האם ובעברית באותו טופס בחינה) במקצועות החובה – תנ”ך, ספרות, אזרחות, היסטוריה, יהדות (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל) – ובמבחנים רגילים במקצועות הבחירה כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדע וטכנולוגיה ומדעי הטכנולוגיה. הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו ל-5 השפות רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית בלבד. ב-5 השפות האלו תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית במועד הקיץ בלבד.
 • נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה כמו גם להקראת שאלון או לשימוש במילון.

 

היבחנות בע”פ ברמה ג’:

 • ברמה ג’ הנבחנים זכאים להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות, למעט מתמטיקה, אנגלית ולשון והבעה.
 • נבחנים אלו אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, אבל הם זכאים להקראת שאלון ולשימוש במילון.

 

תלמידים המוערכים בהערכה חלופית (על פי הרפורמה ללמידה משמעותית):

 • בית הספר יקבע את הציון הבית-ספרי המדווח, כמו לכלל התלמידים, ולא יוסיף להם ניקוד.

 

תלמידים עולים המאובחנים כבעלי לקויות למידה:

 • תלמידים עולים המאובחנים כלקויי למידה יקבלו את כל ההתאמות המגיעות להם בשל היותם עולים וגם את ההתאמות המגיעות להם כלקויי למידה; זאת לפי הנחיות מפמ”ר המקצוע.
 • אם ההתאמות כוללות תוספת ניקוד, היא תינתן רק פעם אחת.
 • ההתאמות יינתנו גם בבחינות רגילות וגם בבחינות עולים.

 

תוקף הזכאות להתאמות:

 • תלמידים עולים מאתיופיה יוכלו להיבחן על פי הזכויות שהיו זכאים להן בחטיבה העליונה בבחינות הבגרות במשך 12 שנים או עד גיל 25, לפי המאוחר מביניהם.
 • תלמידים עולים, תלמידים תושבים חוזרים, תלמידים תושבים ארעיים, בן או בת של עובד זר ותייר מכל המדינות לבד מאתיופיה יוכלו להיבחן על פי הזכויות שהם היו זכאים להן בחטיבה העליונה בבחינות הבגרות במשך 10 שנים או עד גיל 23, לפי המאוחר מביניהם.
 • תנאי היבחנותם של נבחנים אקסטרנים העונים על ההגדרות באותו מעמד זהים לאלו של הנבחנים האינטרניים באותו מעמד.
 • נבחני משנה בוגרים, שסיימו 12 שנות לימוד ונבחנו בבחינת בגרות אחת לפחות, ימשיכו להיבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה, כפי שנקבע להם במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה.