בגרות במתמטיקה

 

מתמטיקה הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הנדרש הוא של 3 יחידות לימוד. כמובן שקיימת אפשרות ללמוד מתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

3 יח"ל = 0 נקודות בונוס

4 יח"ל = 12.5 או 15 נקודות בונוס

5 יח"ל = 25 ,30 או 35 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

קורס מתמטיקה

קורס המתמטיקה של יואל גבע

הרחבת לימודי המתמטיקה ל- 4 או 5 יח"ל יכולה להיות דרך טובה לשיפור ממוצע הבגרות ולעמידה בתנאי הקבלה האקדמיים.  היכנסו למידע נוסף על קורס המתמטיקה של יואל גבע >

למידע על הקורס

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

  1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
  2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

 

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

  1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
  2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

 

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

  1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
  2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

  1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015).
  2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.

 

תכניות ההיבחנות השונות

3 יחידות לימוד

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אלגברה
– גיאומטריה
– טריגונומטריה
– סטטיסטיקה והסתברות
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

אינטרניים – 35801

אקסטרנים – 311

שעה וחצי שיטת הצבירה

בטופס שש שאלות – יש לענות על חלק או על כל השאלות.

אינטרניים – 35802

אקסטרנים – 312

שעה וחצי שיטת הצבירה

בטופס שש שאלות – יש לענות על חלק או על כל השאלות.

אינטרניים – 35803

אקסטרנים – 313

שעתיים יש לענות על ארבע שאלות מתוך שש.

 *** אופן שקלול הציון הסופי – שאלונים 801/311 מהווים 25% מהציון הסופי. שאלונים 802/312 מהווים 35% מהציון הסופי. שאלונים 803/313 מהווים 40% מהציון הסופי.

 

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 25% – הערכה בית ספרית, ו – 75% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך ובחינה בעל-פה.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 25%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אלגברה
– גיאומטריה
– טריגונומטריה
– סטטיסטיקה והסתברות
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

035182 שעה וחצי שיטת הצבירה

בטופס שש שאלות – יש לענות על חלק או על כל השאלות.

035381 שעה וחצי שיטת הצבירה

בטופס שש שאלות – יש לענות על חלק או על כל השאלות.

035382 שעתיים יש לענות על ארבע שאלות מתוך שש.

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלון 035182 מהווה 25% מהציון הסופי. שאלון 035381 מהווה 35% מהציון הסופי. שאלון  035382 מהווה 40% מהציון הסופי.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

 

4 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אומטריה אנליטית
– הסתברות
– טריגונומטריה במישור ובמרחב
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
– סדרות
– גדילה ודעיכה

אינטרניים – 35804

אקסטרנים – 314

שלוש שעות וחצי פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שלישי: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

.

אינטרניים – 35805

אקסטרנים – 315

שעה וארבעים וחמש דקות פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שני: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלונים 804/314 מהווים 65% מהציון הסופי. שאלונים 805/315 מהווים 35% מהציון הסופי.

 

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אומטריה אנליטית
– הסתברות
– טריגונומטריה במישור ובמרחב
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
– סדרות
– גדילה ודעיכה

035481

שלוש שעות וחצי פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שלישי: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

.

035482

שעה וארבעים וחמש דקות פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שני: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש

 

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלון 035481 מהווה 65% מהציון הסופי. שאלון 035482 35% מהציון הסופי.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

 

5 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אלגברה
– גיאומטריה במישור
– גיאומטריה אנליטית
– הסתברות
– טריגונומטריה במישור ובמרחב
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
– וקטורים
– גדילה ודעיכה
– פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

אינטרניים – 35806

אקסטרנים – 316

שלוש שעות וחצי פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שלישי: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

.

אינטרניים – 35807

אקסטרנים – 317

שעתיים ורבע פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלונים 806/316 מהווים 60% מהציון הסופי. שאלונים 807/317 מהווים 40% מהציון הסופי.

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אלגברה
– גיאומטריה במישור
– גיאומטריה אנליטית
– הסתברות
– טריגונומטריה במישור ובמרחב
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
– וקטורים
– גדילה ודעיכה
– פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

035581 שלוש שעות וחצי פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שלישי: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

.

035582 שעתיים ורבע פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלון 035581 מהווה 60% מהציון הסופי. שאלון 035582 מהווה 40% מהציון הסופי.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.