בגרות במתמטיקה

 

מתמטיקה הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הנדרש הוא של 3 יחידות לימוד. כמובן שקיימת אפשרות ללמוד מתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יחידות לימוד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

3 יח”ל = 0 נקודות בונוס

4 יח”ל = 12.5 או 15 נקודות בונוס

5 יח”ל = 25 ,30 או 35 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

קורס מתמטיקה

קורס המתמטיקה של יואל גבע

הרחבת לימודי המתמטיקה ל- 4 או 5 יח”ל יכולה להיות דרך טובה לשיפור ממוצע הבגרות ולעמידה בתנאי הקבלה האקדמיים.  היכנסו למידע נוסף על קורס המתמטיקה של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות השונות

הערה: החל מקיץ 2018 בוטלו מספרי שאלוני ה”עולם הישן”

האפשרויות לשילובי שאלונים בין ה”עולם הישן” ל”עולם החדש”

3 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות 

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 25% – הערכה בית ספרית, ו – 75% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך ובחינה בעל-פה.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 25% (שאלון 35182), יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אלגברה
– גיאומטריה
– טריגונומטריה
– סטטיסטיקה והסתברות
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

035182 שעה וחצי שיטת הצבירה

בטופס שש שאלות – יש לענות על חלק או על כל השאלות.

035381 שעה וחצי שיטת הצבירה

בטופס שש שאלות – יש לענות על חלק או על כל השאלות.

035382 שעתיים יש לענות על ארבע שאלות מתוך שש.

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלון 035182 מהווה 25% מהציון הסופי. שאלון 035381 מהווה 35% מהציון הסופי. שאלון  035382 מהווה 40% מהציון הסופי.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

 

4 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות 
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אומטריה אנליטית
– הסתברות
– טריגונומטריה במישור ובמרחב
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
– סדרות
– גדילה ודעיכה

035481

שלוש שעות וחצי פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שלישי: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

.

035482

שעה וארבעים וחמש דקות פרק ראשון: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שני: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש

 

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלון 035481 מהווה 65% מהציון הסופי. שאלון 035482 35% מהציון הסופי.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

 

5 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות 
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה

נושאי הלימוד:

– אלגברה
– גיאומטריה במישור
– גיאומטריה אנליטית
– הסתברות
– טריגונומטריה במישור ובמרחב
– חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
– וקטורים
– גדילה ודעיכה
– פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

035581 שלוש שעות וחצי פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק שלישי: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

.

035582 שעתיים ורבע פרק ראשון: יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

פרק שני: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

*** אופן שקלול הציון הסופי – שאלון 035581 מהווה 60% מהציון הסופי. שאלון 035582 מהווה 40% מהציון הסופי.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.