כיצד נקבע הציון בבגרות?

 

מחברות הבחינה של כל התלמידים: תלמידי תיכון, נבחני משנה אינטרניים ונבחנים אקסטרנים, נשלחות למרכז הבדיקה (מרב”ד) ומפוזרות בין המורים השונים המלמדים את מקצוע הבחינה. רוב הבחינות נבדקות פעמיים, ומקבלות ציון סופי שהוא ממוצע שני הציונים שניתנו. במקרה וקיים פער גדול בין שני הציונים, עוברת המחברת לבודק בכיר הקובע את ציונה הסופי של הבחינה.

 

מתי ואיך מקבלים את הציונים?

כחודשיים עד שלושה חודשים לאחר הבחינה, תקבלו את הספח עם הציונים שלכם בדואר (ציוני מועד הקיץ מתפרסמים בספטמבר, וציוני מועד החורף מתפרסמים עד אמצע אפריל). כמו כן, תוכלו לדעת את ציוניכם עם פרסומם דרך בתי הספר התיכוניים (לנבחנים אינטרניים), השלוחה האקסטרנית (לנבחנים אקסטרניים), או באתר משרד החינוך.

 

ערעור על ציוני בגרות

לפעמים אנחנו מרגישים שהציון שקיבלנו לא משקף את הידע האמיתי שלנו. במקרים כאלה קיימת אפשרות לערער על הציון.

נבחני משנה אינטרניים

 • עד מתי ניתן לערער? ניתן לערער עד 40 יום מפרסום ציוני הבחינה.
 • מה עליי לעשות? על התלמיד לפנות לבית הספר התיכון בו למד ונבחן, ולהגיש בקשה לערעור.
 • איך זה עובד? עם הגשת הבקשה, תועבר המחברת לבדיקה של אחד ממורי בית ספרו, שישקול אם יש מקום להגשת ערעור. שימו לב, אם יימצא שלתלמיד מגיעות עשר נקודות ויותר (במתמטיקה ניתן לערער גם על פחות), יגיש בית הספר ערעור למשרד החינוך.
 • האם אני יכול לעיין במחברת הבחינה שלי? ניתן לבקש מבית הספר צילום של מחברת הבחינה. חשוב להדגיש שבית הספר אינו מחויב להיענות לבקשה (רוב התיכונים עושים זאת למען בוגריהם).

 

נבחני משנה אקסטרנים

 • עד מתי ניתן לערער? רשמית, הגשת הערעור אפשרית עד ה- ‏10 באוקטובר (לבחינות מועד הקיץ) ועד ה- ‏10 במאי (לבחינות בגרות מועד החורף). מומלץ לבדוק את התאריכים לגבי כל מועד מחדש.
 • מה עליי לעשות? על התלמיד לפנות לשלוחה האקסטרנית בה נרשם לבחינה, לבקש שובר תשלום עבור הערעור, לשלמו בבנק הדואר ולהחזיר את העתק השובר לשלוחה. הוא אינו חייב לנמק את בקשתו.
 • איך זה עובד? כיוון שכמעט כל בחינת בגרות נבדקת על-ידי שני מעריכים כשהממוצע בין שתי ההערכות הוא הציון הסופי, ערעור ייבדק רק אם קיים פער משמעותי בין שתי ההערכות. במקרה כזה, יעבור המבחן לבודק שלישי (שהוא מעריך בכיר) והציון בהערכה השלישית, ישוקלל עם הציון הקרוב אליו מבין שתי ההערכות הקודמות. ציון זה עשוי להיות גבוה, נמוך או זהה לקודם.
 • ניתן לערער על הערעור? על פי משרד החינוך, עם קביעת הציון הסופי החדש מסתיים תהליך הערעור. לא תהיה לנבחן אפשרות של ערעור נוסף, ולא תהיה אפשרות להחזיר את הציון הקודם. עקרונית, אמור משרד החינוך להעביר את הציונים החדשים לתלמידים שערערו לפני סיום ההרשמה למועד הבא. אך כל עוד לא נתקבלה תשובת הערעור – הציון הקודם תקף, ועל הנבחן להחליט על פיו אם ברצונו לגשת לבחינה חוזרת.
 • האם אני יכול לעיין במחברת הבחינה שלי? ניתן ורצוי לעיין במחברת הבחינה, כדי לבדוק האם כדאי לערער על הציון. יש לפנות לשלוחה האקסטרנית, ולבקש צילום של מחברת הבחינה. שירות זה ניתן תמורת תשלום, וניתן לממשו עד ה-10 באוקטובר (למחברת הבחינה של מועד הקיץ שלפניו) ועד ה-10 במאי (למועד החורף שלפניו).

 

תלמידי יואל גבע (אקסטרנים או אינטרניים)

תלמידי יואל גבע המעוניינים להגיש ערעור, יונחו על ידי המורה שלימד אותם בקורס.

 • תלמיד אקסטרני צריך לשלם כדי לקבל צילום מחברת ולהחליט בשיתוף המורה אם לערער או לא (כדאי מאוד להתייעץ, שכן קיים סיכון שהציון ירד).
 • תלמיד אינטרני צריך לבקש מבית ספרו צילום של מחברת הבחינה. חשוב להדגיש שבית הספר אינו מחויב להיענות לבקשה (רוב התיכונים עושים זאת למען בוגריהם). את הצילום יביא התלמיד למורה שלו ביואל גבע, ויחד הם יבחנו את הכדאיות שבבקשת הערעור. אם יחליטו להגיש ערעור, יתכן שבית הספר יבקש שהמורה שלנו ימלא את פרטי הערעור, אם לא – ימונה מורה מטעמם. בכל מקרה, בערעור של נבחן אינטרני על המורה לכתוב כמה נקודות מגיעות לדעתו לתלמיד, בכל אחד מסעיפי המבחן.