תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):תלמידי רפורמה
1. תכנית ההיבחנות על פי ה”עולם הישן” (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
2. תכנית ההיבחנות על פי ה”עולם החדש”, כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.
במסגרת תכנית זו, ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:
30% מהציון-  נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
70% מהציון-  נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות ממקצוע למקצוע.

 

לאיזה עולם היבחנות אני שייך? “עולם ישן” או “עולם חדש”?

נבחני “עולם ישן” (טרום רפורמה) הם:
נבחני משנה אינטרניים שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע”ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
נבחנים אקסטרנים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת “העולם הישן”.

נבחני “עולם חדש” – תלמידי רפורמה – הם:
תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י’ בשנת בלימודים תשע”ה (2015) ואילך.
נבחנים אקסטרנים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.
נבחנים אקסטרנים שפתחו תיק אקסטרני אחרי ספטמבר 2016.

לא בטוחים מהו הסטטוס שלכם ולאיזה תכנית היבחנות עליכם לגשת?

דברו איתנו! 9635*