בגרות בפיזיקה 

פיזיקה הוא אחד מהמקצועות שבאמצעותו תלמיד יכול לעמוד בחובת מקצוע מוגבר אחד לפחות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. ביואל גבע היקף ההיבחנות בפיזיקה הוא של 5 יחידות לימוד בלבד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

5 יח”ל = 20 או 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

 

קורס פיזיקה ביואל גבע

קורס הפיזיקה של יואל גבע

אנחנו ממליצים להרחיב פיזיקה, כי זהו אחד מהמקצועות שבאמצעותו תלמיד יכול לעמוד בחובת מקצוע מוגבר אחד לפחות, לצורך זכאות לתעודת בגרות, וזוהי יכולה להיות דרך טובה לשיפור ממוצע הבגרות ולעמידה בתנאי הקבלה האקדמיים. למידע על קורס הפיזיקה לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

 

תכנית ההיבחנות

5 יחידות לימוד

 

תכנית ההיבחנות

– תכנית הלימודים מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים שם היחידה סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
פיזיקה

70%

 

התכנית מכילה שלושה נושאים:

 

 • מכניקה:
  – תנועה
  – כוחות
  – התנע ושימורו
  – אנרגיה
  – גזים
  – כבידה
  – תנועת הרמוניה פשוטה
  – עבודה ואנרגיה בשדה
  הכבידה.
 • אלקטרומגנטיות (חשמל):
  – חוק קולון ושדה
  אלקטרוסטטי
  – מעגלי זרם ישר
  – שדה מגנטי
  – מגנטיות
  – קיבול וקבלים
 • שאלון חקר
  שאלון ניסויי (במקום מעבדה)
מכניקה
30%
036361 שעתיים

יש לענות על 3 שאלות מתוך 6.

חשמל
25%
036371 שעתיים

יש לענות על 3 שאלות מתוך 6.

שאלון
חקר
15%
036382 שעתיים וחצי

יש לענות על כל השאלות הנדרשות (90 נקודות) + שאלה אחת מתוך שתיים (10 נקודות).

** מספר השאלות משתנה ממועד למועד.
** שאלון זה נערך בתאריך שונה משני השאלונים האחרים.

פיזיקה

30%

בתכנית 2 נושאים:

 • קרינה וחומר
 • אופטיקה וגלים מכניים
קרינה
וחומר
036282 שעתיים יש לענות על 3 שאלות מתוך 5.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

*** אופן שקלול הציון הסופי של שלושת שאלוני ה 70% : מכניקה מהווה 30% מהציון הסופי. חשמל מהווה 25% מהציון הסופי. שאלון החקר מהווה 15% מהציון הסופי.