בגרות בפיזיקה 

פיזיקה הוא אחד מהמקצועות שבאמצעותו תלמיד יכול לעמוד בחובת מקצוע מוגבר אחד לפחות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. ביואל גבע היקף ההיבחנות בפיזיקה הוא של 5 יחידות לימוד בלבד.

בגרות ביואל גבעבונוסים

5 יח"ל = 20 או 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

 

קורס פיזיקה ביואל גבע

קורס הפיזיקה של יואל גבע

אנחנו ממליצים להרחיב פיזיקה, כי זהו אחד מהמקצועות שבאמצעותו תלמיד יכול לעמוד בחובת מקצוע מוגבר אחד לפחות, לצורך זכאות לתעודת בגרות, וזוהי יכולה להיות דרך טובה לשיפור ממוצע הבגרות ולעמידה בתנאי הקבלה האקדמיים. למידע על קורס הפיזיקה לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015) ואילך.
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.
 3. תלמידים אקסטרניים שפתחו תיק אקסטרני אחרי ספטמבר 2016.

 

תכניות ההיבחנות השונות

5 יחידות לימוד

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"
תכנית לימודיםשם היחידהסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
 

 

 

בתכנית ארבעה נושאים:

 • מכניקה:
  – תנועה
  – דינמיקה
  – מתקף ותנע
  – עבודה ואנרגיה
  – אופטיקה גיאומטרית
  – כבידה
 • חשמל:
  – אלקטרוסטאטיקה
  – מעגלי זרם
  – מגנטיות
 • קרינה וחומר:
  – אופטיקה
  – גלים
  – האפקט הפוטואלקטרי
  – אטום וגרעין
 • שאלון חקר
  שאלון ניסויי (במקום מעבדה)
חשמל

אינטרניים –36002

אקסטרנים – 655

 שעה וארבעים וחמש דקות יש לענות על שלוש שאלות מתוך חמש.
מכניקה

אינטרניים –36201

אקסטרנים – 655

שעתיים וחצי פרק ראשון: מכניקה (75 נקודות) יש לענות על שלוש שאלות מתוך חמש.
פרק שני: אופטיקה וגלים (25 נקודות) יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.
קרינה וחומר

אינטרניים –36003

אקסטרנים – 657

שעתיים יש לענות על שלוש שאלות מתוך חמש.

שאלון חקר

אינטרניים –917555

אקסטרנים – 098

שעתייםיש לענות על כל השאלות הנדרשות (90נקודות)+ שאלה אחת מתוך שתיים (10 נקודות).
** מספר השאלות משתנה ממועד למועד.

*** אופן שקלול הציון הסופי – מכניקה מהווה 30% מהציון הסופי. חשמל מהווה 30% מהציון הסופי. קרינה וחומר מהווה
20% מהציון הסופי. שאלון חקר מהווה 20% מהציון הסופי.

 

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

– תכנית הלימודים מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודיםשם היחידהסמל שאלוןמשך הבחינהמבנה הבחינה
פיזיקה

70%

 

התכנית מכילה שלושה נושאים:

 

 • מכניקה:
  – תנועה
  – כוחות
  – התנע ושימורו
  – אנרגיה
  – גזים
  – כבידה
  – תנועת הרמוניה פשוטה
  – עבודה ואנרגיה בשדה
  הכבידה.
 • אלקטרומגנטיות (חשמל):
  – חוק קולון ושדה
  אלקטרוסטטי
  – מעגלי זרם ישר
  – שדה מגנטי
  – מגנטיות
  – קיבול וקבלים
 • שאלון חקר
  שאלון ניסויי (במקום מעבדה)
מכניקה
וחשמל55%
036381

 

שלוש
שעות וחצי

פרק ראשון: מכניקה
יש לענות על שתי שאלות מתוך ארבע.

פרק שני: חשמל
יש לענות על שתי שאלות מתוך ארבע.

יש לענות על שאלה אחת נוספת מאחד משני הפרקים.

שאלון
חקר15%
036382

 

שעתיים

יש לענות על כל השאלות הנדרשות (90נקודות)+ שאלה אחת מתוך שתיים (10 נקודות).

** מספר השאלות משתנה ממועד למועד.

פיזיקה

30%

בתכנית 2 נושאים:

 • קרינה וחומר
 • אופטיקה וגלים מכניים
קרינה
ואופטיקה
036282שעתיים** עדיין לא פורסם

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

*** אופן שקלול הציון הסופי של שני שאלוני ה 70% : מכניקה וחשמל מהווה 55% מהציון הסופי. שאלון החקר מהווה 15%
מהציון הסופי.