על מנת שתוכלו להתכונן כראוי לכל חלקי בחינת הבגרות באנגלית, קיבצנו בשבילכם קטעי הבנת הנשמע באנגלית מהשנים האחרונות-

2021

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון E) חורף 2021 מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון A) חורף 2021 מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון E) קיץ 2021 מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון A) קיץ 2021 מועד א’

2019

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון E) חורף 2019 מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון A) חורף 2019 מועד א’

2018

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ 2018 מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ 2018 מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ 2018 מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ 2018 מועד ב

 

ה’תשע”ז

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ ה’תשע”ז מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף ה’תשע”ז מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ ה’תשע”ז מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) חורף ה’תשע”ז מועד ב

תשע”ה

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”ה מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ  תשע”ה מועד בקטעי הבנת הנשמע - יואל גבע

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) חורף תשע”ה

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשע”ה

 

תשע”ד

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשע”ד

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ תשע”ד מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ תשע”ד מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”ד מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”ד מועד ב

 

תשע”ג

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) חורף תשע”ג

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשע”ג

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ תשע”ג

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”ג

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ תשע”ג מועד ב’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”ג מועד ב’

 

תשע”ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) חורף תשע”ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשע”ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ תשע”ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ תשע”ב מועד ב’קטעי הבנת הנשמע - יואל גבע

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”ב מועד ב’  

 

תשע”א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשע”א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”א מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון א) קיץ תשע”א מועד ב’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשע”א מועד ב’

 

תש”ע
אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תש”ע

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תש”ע מועד א’

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תש”ע מועד ב’

 

תשס”ט

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסט מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסט מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשסט

 

תשס”ח
אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסח מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסח מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשסח

 

תשס”ז
אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסז מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסז מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשסז

 

תשס”ו קטעי הבנת הנשמע - יואל גבע
אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסו מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסו מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשסו

 

תשס”ה
אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסה מועד ב

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסה מועד א

אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) חורף תשסה

 

תשס”ד
אנגלית הבנת הנשמע (שאלון ה) קיץ תשסד מועד א