נבחנים בבחינות הבגרות מקבלים לידיהם שני מסמכים:

גיליון ציונים

גיליון ציונים לדוגמה

תעודת בגרות

תעודת בגרות לדוגמה

 

חשוב לשמור על גיליון הציונים ולהביא אותו לפגישת הייעוץ ביואל גבע, שכן בגיליון זה מופיעים הציונים בשאלוני המשנה, ובאמצעותם ניתן לדעת האם כדאי לתלמיד לשפר את ציוניו במקצוע כולו או רק בשאלון מסוים.

 

גיליון הציונים

לאחר סיום הלימודים בתיכון ולאחר שנבדקו בחינות הקיץ, מקבל התלמיד מבית הספר בו למד גיליון ציונים. בגיליון זה, מפורטים ציוני בחינות הבגרות בהן נבחן בתיכון, וכן מצוין האם הוא זכאי לתעודת בגרות או לא. לאחר סיום התיכון, נחשב תלמיד הניגש לבחינת בגרות לנבחן משנה, והוא יקבל אחרי כל מועד אליו הוא ניגש גיליון ציונים, המפרט רק את ציוני הבחינות במועד האחרון אליו ניגש.

בגיליון הציונים מופיעים כמה פרטים בעלי חשיבות, אליהם יש לשים לב:
זכאות – בצד שמאל למעלה, מעל טבלת הציונים, מצוין האם לתלמיד יש זכאות לבגרות. כלומר, האם השלים את כל חובותיו, או שנותרו מקצועות כלשהם בהם הוא עדיין נדרש להיבחן.
שאלוני משנה- ציונים של שאלוני משנה (כמו יחידה א' ויחידה ב' בהיסטוריה, שאלוני המתמטיקה או האנגלית) מופיעים בטור תחת הכיתוב "תת".
ציונים סופיים- הציונים המשוקללים, שהם הציונים הקובעים, מופיעים תחת הכיתוב "סופי". בחישוב ממוצע הבגרות, מתייחסים אך ורק לציונים הסופיים.

 

תעודת הבגרות

תעודת הבגרות נחלקת לשני חלקים:

תעודת בגרות - הסברעמוד ימני בו מופיעים שמות מקצועות הבגרות הנכללים בממוצע, מספר היחידות בהן נבחן התלמיד, והציון הסופי שקיבל.
אם בטור של מספר היחידות נרשם 0, משמעות הדבר שלא מדובר בבחינת בגרות, אלא בבחינת גמר.

תעודת בגרות - הסבר
עמוד שמאלי בו מופיעים ציונים פנימיים, שאינם נחשבים לצורך ממוצע הבגרות.

 

 

חישוב ממוצע

הציון הממוצע של תעודת הבגרות הוא הציון המשוקלל של כל הציונים הסופיים, שקיבל התלמיד בבחינות הבגרות. נוסחת החישוב היא כדלקמן:

ממוצע הבגרות = סכום מכפלות כל ציון (כולל הבונוס) במספר יחידות הלימוד של המקצוע, חלקי סכום יחידות הלימוד של כלל המקצועות.

חישוב ממוצע בגרות

 

בונוסים

 

בחישוב הממוצע מוסיפים גם את הבונוסים השונים, המהווים תוספת נקודות הניתנות לציון הבחינה, לפי הכללים הבאים:
למקצוע שנלמד בהיקף של 4 יח"ל – תוספת של 10 נקודות לציון הסופי.
למקצוע שנלמד בהיקף של 5 יח"ל – תוספת של 20 או 25 נקודות לציון הסופי (תלוי חוג ומוסד אקדמי)

במקצועות המתמטיקה והאנגלית חישוב הבונוסים שונה במקצת:
בהיקף של 4 יח"ל – תוספת של 12.5 או 15 נקודות לציון הסופי (תלוי חוג ומוסד אקדמי)
בהיקף של 5 יח"ל – תוספת של 25 נקודות לציון הסופי. (במתמטיקה קיימת תוספת של 30 או 35 נקודות – תלוי חוג ומוסד אקדמי).

 

כמו כן, יש לשים לב שקיימות מספר הגבלות נוספות על מתן הבונוסים:

הבונוס ניתן רק מציון 60 ומעלה.

הבונוס ניתן רק עבור המקצועות שהוגדרו על ידי משרד החינוך כזכאים לבונוס (רשימה מפורטת ניתן למצוא במשרדי היועצים של יואל גבע).

שילוב מקצועות (למשל: 4 יח"ל המורכבות מ – 2 יח"ל בתנ"ך + 2 יח"ל ספרות) אינו מזכה בבונוס.

אין כל תוספת לציון בהיקף של 3 יח"ל ומטה.
שימו לב השיטה המתוארת לעיל היא המקובלת ברוב הפקולטות, ברוב המוסדות האקדמיים. יחד עם זאת, בחלק מהפקולטות ובחלק מן המוסדות האקדמיים, מתבצע תחשיב שונה הן של הבונוסים והן של ממוצע הבגרות.

 

ליועצים של יואל גבע יש את המידע לגבי כל תנאי הקבלה של כל המוסדות האקדמיים. כלומר, כל תלמיד יכול לראות במקביל מה נדרש ממנו לצורך מקצוע מסוים בכל מוסד בו מלמדים אותו. כמו כן, יש ליועצים שלנו תוכנת חישוב ממוצע הבגרות: תוכנה שבעזרתה ניתן לחשב את ממוצע הבגרות הנוכחי ואת ממוצע הבגרות אליו תוכלו להגיע לאחר ביצוע השלמות ושיפורים שונים במקצועות הבגרות. התוכנה מאפשרת את בדיקת כל אפשרויות השיפור, כך שהיועץ יוכל להציע לכם תוכנית אופטימלית שתצריך מינימום שיפורים ותביא למקסימום עלייה בממוצע הבגרות.