מועדי בגרות והרשמה

לוח בחינות הבגרות – מועד א' חורף תשפ"ב (2022)

יום ותאריךמקצוע הבחינהסמל שאלוןשעת התחלהשעת סיום
חמישיד בשבט, תשפ"ב

6.1.2022

תנ"ךטרם נקבעטרם נקבע
שניח בשבט, תשפ"ב

10.1.2022

אנגליתטרם נקבעטרם נקבע
חמישיי"א בשבט, תשפ"ב

13.1.2022

לשוןטרם נקבעטרם נקבע
חמישיי"ח בשבט, תשפ"ב

20.1.2022

מתמטיקהטרם נקבעטרם נקבע
שניכ"ב בשבט, תשפ"ב

24.1.2022

ספרותטרם נקבעטרם נקבע
חמישיב באדר א', תשפ"ב

3.2.2022

תנ"ךטרם נקבעטרם נקבע
שניו' באדר א', תשפ"ב

7.2.2022

אזרחותטרם נקבעטרם נקבע