כלי העזר היעיל והטוב ביותר לתלמידי יואל גבע  

 

האפליקציה הייחודית של “יואל גבע” תלווה אתכם לכל מקום – בבית, מחוץ לבית ובדרכים ותאפשר לכם:

אפליקציית יואל גבע לקרוא את ההסברים המלאים לכל השאלות, לצפות בסרטוני פתרון.

אפליקציית יואל גבע לשנן מילים בעברית ובאנגלית.

אפליקציית יואל גבע לשלוח ולקבל הודעות מהמורה במערכת הפנימית שלנו.

אפליקציית יואל גבע להזין תשובות לכל הבחנים, המבחנים ויחידות התרגול.

אפליקציית יואל גבע להשתמש בסטופר המדבר של יואל גבע שמדמה בוחן בכיתה. מפעילים אותו בתחילת הבחינה והוא כבר יקריא לכם זמנים.

אפליקציית יואל גבע לצפות ב”מצב שלי” בכל אחד מהתחומים ותתי התחומים.

אפליקציית יואל גבע להציב יעדי שעות לימוד בבית ולעקב אחר ההתקדמות היומית על ידי שימוש בפונקציית ה-“עלוקה”.

אפליקציית יואל גבע לתרגל חישובים אלגבריים מהירים באמצעות “תרגול חישובים”.