בגרות בתנ"ך 

תנ"ך הוא אחד מהמקצועות בו קיימת חובת היבחנות, לצורך זכאות לתעודת בגרות. היקף ההיבחנות הבסיסית הנדרש הוא של 2 יחידות לימוד, אולם קיימת אפשרות לבחור בתנ"ך כמקצוע מוגבר, ולהיבחן ב – 3 יחידות לימוד נוספות. כך יתקבל ציון סופי בהיקף של 5 יחידות לימוד, המעניק לנבחנים בו בונוס של 20 או 25 נקודות (תלוי מוסד אקדמי).

בגרות ביואל גבעבונוסים

2 יח"ל = 0 נקודות בונוס

5 יח"ל = 20 או 25 נקודות בונוס

*תלוי מוסד אקדמי

 

קורס תנ

קורס התנ"ך של יואל גבע

הרחבת לימודי התנ"ך ל- 5 יח"ל יכולה להיות דרך טובה לשיפור ממוצע הבגרות , ולעמידה בתנאי הקבלה האקדמיים. היכנסו למידע נוסף על קורס תנ"ך לבגרות של יואל גבע >

למידע על הקורס

 

תכניות ההיבחנות

כיום, פועלות במקביל שתי תכניות היבחנות (עד להודעה חדשה):

 1. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן" (טרום הרפורמה ללמידה משמעותית), כלומר עבור כל מקצוע מתקיימת בחינת בגרות חיצונית מטעם משרד החינוך.
 2. תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש", כלומר על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית.

במסגרת תכנית ה"עולם החדש", ציון התלמיד בתעודת הבגרות מורכב משני חלקים:

 1.  30% מהציון נקבע בהערכה בית ספרית באמצעות: עבודת חקר, תלקיט, מבחן, וכדומה.
 2.  70% מהציון נקבע על ידי בחינת בגרות חיצונית.

* שיעור האחוזים יכול להשתנות.

לאיזו תוכנית היבחנות אני שייך?


נבחני "עולם ישן"
(טרום רפורמה), הם:

 1. נבחני משנה שסיימו את לימודיהם התיכוניים עד לשנת הלימודים תשע"ו (2016) כולל, ונבחנו בבחינה אחת לפחות.
 2. נבחנים אקסטרניים שנבחנו בבחינה אחת לפחות במסגרת "העולם הישן"

נבחני "עולם חדש" (הרפורמה ללמידה משמעותית), הם:

 1. תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת בלימודים תשע"ה (2015).
 2. נבחנים אקסטרניים שלא נבחנו עד כה בבחינת בגרות כלשהי.

 

תכניות ההיבחנות השונות

2 יחידות לימוד

תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם הישן"
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
 • שבעה נושאי חובה:
  – סיפורי ראשית האנושות
  – סיפורי האבות
  – מלכים ונביאים
  – חוקי המקרא
  – נביאי אמת ושקר
  – תגובות לחורבן ושיבת ציון
  – ספרות החכמה
 • שני נושאי הרחבה:
  – חוקי המקרא
  – נביאי אמת ושקר
  – תגובות לחורבן ושיבת ציון
  – ספרות החכמה

אינטרניים – 1206

אקסטרנים – 136

שעתיים וארבעים וחמש דקות פרק ראשון: ספר בראשית (24 נקודות)
יש לענות על שתי השאלות:
בכל שאלה סעיף א – חובה(7 נקודות) + אחד מהסעיפים ב-ג (5 נקודות)פרק שני: מלכים ונביאים (40 נקודות)
יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש:
בכל שאלה סעיף א – חובה (8 נקודות)
+ שני מהסעיפים ב-ד (6 נקודות)פרק שלישי: נושאי החובה (18 נקודות)
יש לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע.פרק רביעי: נושאי ההרחבה (6 נקודות)
יש לענות על שאלה אחת מתוך ארבע.פרק חמישי: קטע שנלמד לניתוח או
קטע שלא נלמד (אנסין) (12 נקודות)
יש לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע: שאלה ראשונה – חובה + שתי שאלות מתוך שלוש.


תכנית ההיבחנות על פי ה"עולם החדש"

– תכנית הלימודים בשלוש יחידות החובה מתחלקת לשני חלקים: 30% – הערכה בית ספרית, ו – 70% – בחינה חיצונית מטעם משרד החינוך.
– תלמיד שירצה לשפר או להשלים את החלק בציון השווה 30%%, יוכל לעשות זאת באמצעות היבחנות בטופס בחינת בגרות חיצוני מטעם משרד החינוך.

תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
תנ"ך

70%

בתכנית 5 נושאים:

 • מלכים ונביאים
 • תגובות לחורבן ושיבת ציון (פרקי חובה)
 • נביאי אמת ושקר (פרקי חובה)
 • תגובות לחורבן ושיבת ציון (פרקי הרחבה) או: נביאי אמת ושקר (פרקי הרחבה)
 • חוקי המקרא (פרקי חובה)
 • חכמה (פרקי חובה)
001281 שעתיים וחצי

פרק ראשון: מלכים ונביאים (56 נקודות) יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש: בכל שאלה סעיף א – חובה (12 נקודות) +שניים מהסעיפים ב-ד (8 נקודות).

פרק שני: נושאי החובה(24 נקודות) יש ענות על שלוש שאלות מתוך ארבע.

פרק שלישי: נושאי ההרחבה (8 נקודות)
יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

פרק רביעי: קטע שנלמד לניתוח או קטע שלא נלמד (אנסין ) (12 נקודות) יש לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע:
שאלה ראשונה – חובה + שתי שאלות מתוך שלוש.

תנ"ך30% בתכנית 3 נושאים:

 • בריאה וראשית האנושות
 • סיפורי האבות
 •  חוקי המקרא -פרקי הרחבה או: חכמה -פרקי הרחבה
001282 שעה וחצי

פרק ראשון: ספר בראשית (80 נקודות) יש לענות על שתי השאלות: בכל שאלה סעיף א חובה + אחד מהסעיפים ב-ג.

פרק שני: נושאי ההרחבה (20 נקודות) יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

*** מספרי השאלונים משותפים לתלמידים אינטרניים ולתלמידים אקסטרנים.

3 יחידות לימוד (השלמה ל-5)

 

תנ"ך 3 יחידות לימוד (השלמה ל-5 יחידות לימוד)
תכנית לימודים סמל שאלון משך הבחינה מבנה הבחינה
 

יחידה 3

בתכנית 2 נושאים:

 • מנהיגותו של משה
 • מנהיגותו של דוד

אינטרניים – 1106

אקסטרנים – 133

שעה וחצי

פרק ראשון(60 נקודות)
יש לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע: בכל שאלה יש לענות על שניים מתוך שלושה סעיפים.

פרק שני (40 נקודות)
יש ענות על שתיים מתוך שלוש שאלות.

יחידה 4 5 מגילות:

 • רות
 • שיר השירים
 • קהלת
 • איכה
 • אסתר

אינטרניים – 1107

אקסטרנים – 134

שעה וחצי

יש לענות על חמש שאלות מתוך שמונה

יחידה 5 נשים במקרא:

 • סיפורה של רבקה
 • נשים מצילות חיים
 • נשים חכמות
 • נשים בעת מלחמה
 • עקרות ומאבק לאימהות
 • אישה מול הממסד
 • אונס (?)

אינטרניים – 1108

אקסטרנים – 135

שעה וחצי

יש לענות על חמש שאלות מתוך שמונה

*** אופן שקלול הציון הסופי: הציון בתנ"ך 2 יח"ל מהווה 40% מהציון הסופי, והציון בתנ"ך 3 יח"ל מהווה 60% מהציון הסופי.