מהו מסלול העתודה ?

רקע כללי:

מסלול העתודה הצבאית קיים מתחילת שנות ה-50 ומהווה את המסלול המרכזי בצה”ל להכשרת קצינים אקדמאים בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, המדע, ההנדסה והרפואה. המטרה של הצבא היא הכשרת חיילים בעלי ידע אקדמי מתקדם. המסלול מאפשר למועמדים לשירות הביטחון להמשיך ללימודים אקדמיים בהמשך ללימודי התיכון. עם תום תקופת הלימודים האקדמיים, משרתים העתודאים 32 חודשי שירות חובה (גברים ונשים)  ו-3 שנות שירות קבע (למעט רופאים המשרתים שנתיים בקבע). למסלול העתודה מתקבלים בכל שנה כ-1000 עתודאים, מתוכם בממוצע 80% מסיימים את הלימודים האקדמיים וממשיכים לשירות בתפקידים טכנולוגיים-מקצועיים.

תהליך המיון:

אלו הם השלבים הנדרשים מהמועמדים למסלול העתודה:

 1. עמידה בתנאי הסף של הצבא

תלמדי תיכון במגמות מורחבות לבגרות במקצועות ריאליים בעלי ציונים גבוהים, הם בדרך כלל אלה שבאפשרותם להצטרף לשורות העתודה בצה”ל. כמו כן, על המועמדים לעמוד בתנאי סף שנקבעים במהלך הצו הראשון:

 • דפ”ר 60 לפחות – נקבע על פי בחינות פסיכוטכניות.
 • צד”כ 17 או יותר – מתבסס על ראיון אישי הבודק קריטריונים כאמינות, כשירות נפשית וכדומה.
 • קב”א 52 ומעלה – מהווה שקלול של נתוני המועמדים – יכולות לימודיות, היקף השכלה, תכונות אישיות, ובודק התאמה לתפקידים ספציפיים בצבא.

2. הרשמה למסלול העתודה ובחירת מסלולי לימודים

המועמדים שעומדים בתנאי הסף יקבלו את האפשרות להירשם למסלול העתודה. הבחירה לנסות ולהתקבל למסלול היא התנדבותית. ההרשמה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט “מתגייסים ברשת” וכוללת מילוי טופס הרשמה. בטופס על המועמד לבחור עד שלושה מקצועות אותם הוא מעוניין ללמוד, לכל מקצוע ניתן לבחור עד 4 מוסדות לימוד אליהם רוצה המועמד להתקבל (מתוך המוסדות שמאושרים ע״י הצבא). לא מומלץ לסמן סתם מקצועות או מוסדות שאינם רלוונטיים, כדאי לחשוב היטב מה מעניין את המועמד והיכן יהיה לו נוח ללמוד. הרשמה למסלול העתודה לא מונעת התמיינות למסלולים אחרים דוגמת טייס, תלפיות, 669 וכ״ו.

 3. היבחנות במבחן הפסיכומטרי

הציון הפסיכומטרי נדרש לצורך קבלה למסלול העתודה וכמובן לצורך קבלה ללימודים האקדמיים. ציון הסף הנדרש לקבלה לעתודה הוא 570 (גם אם מסלול הלימודים דורש תנאי קבלה נמוכים יותר), הציון הפסיכומטרי הממוצע של המתקבלים הוא 660. מומלץ לבצע את המבחן כמה שיותר מוקדם לצורך קבלת הערכת סיכויי קבלה וכן לצורך אפשרות לשיפור. לתלמידי כיתה י”ב, ההמלצה החד משמעית של הצבא ושלנו היא לגשת במהלך מועד ספטמבר. במועד זה ניתן להתכונן לבחינה כראוי במהלך החופש הגדול עם חפיפה מינימלית ללימודים בבית הספר. המועד האחרון בו ניתן להיבחן הוא מועד דצמבר, אך במקרים חריגים תינתן אפשרות לשפר את הציון במועד אפריל או יולי (יש צורך בקבלת אישור מהצבא). תלמידי י”א שהקדימו את המחשבה על הצבא ובחרו במסלול העתודה יכולים לגשת גם במועדי אפריל ויולי על מנת למקסם את ציון הפסיכומטרי שלהם. לאחר קבלת ציון פסיכומטרי יש לדווח למיטב (הגוף בצבא שאחראי על תהליך הגיוס) לצורך המשך תהליך המיון.

(!) דיווח הציון באחריות המועמד, המרכז הארצי אינו מעביר לצבא את הציון הפסיכומטרי.

 4. הרשמה למוסדות הלימוד האקדמיים

לאחר קבלת אישור הרשמה ממזכירות הוועדה לעתודה אקדמית, יכול המועמד להירשם למוסדות הלימוד שאושרו לו. ההרשמה מתבצעת בצורה עצמאית והליך ההרשמה כרוך בתשלום. מכיוון ובשלב זה אין עדיין למועמד תעודת בגרות מלאה, הקבלה תהיה מותנית בציוני הבגרות הסופיים. תנאי הקבלה הנדרשים הם בהתאם לתנאי הקבלה הרגילים במוסדות הלימוד (למעט תנאי הקבלה למסלול צמרת לרפואה כללית, שמעט נמוכים יותר, ועדיין גבוהים מאד).

 5. יום מיון

הדרישה מהעתודאי מעבר להיות קצין מקצועי, היא ברוב המקרים להיות גם מפקד ודרושות לו לשם כך יכולות חברתיות טובות. יום המיון כולל מבחני אישיות פסיכולוגיים במכונים אזרחיים, המציעים שירותי אבחון להכוונה תעסוקתית (כמו קינן שפי ואדם מילוא, למשל). מי שלא יקבל ציון מספיק בתחום האישיותי אבל יצטיין בשאר המיונים – יוזמן לשלב מיון נוסף ואחרון שיכלול ראיון אישי ובו תיקבע התאמתו הסופית למסלול.

 6. קבלה למוסדות הלימוד האקדמיים

הקבלה מתבצעת בחודש ספטמבר (קרוב למועד התחלת הלימודים) לאחר שמתקבלים כל ציוני הבגרות של המועמד. צה”ל ידחה את מועד גיוסם של המועמדים עד לקבלת החלטה סופית (הדחייה מתבצעת באופן אוטומטי ע״י הצבא).

 7. קבלה למסלול העתודה

הצבא מכנס ועדת קבלה סופית המשקללת את הציון הפסיכומטרי, הדירוג הצבאי ותוצאות המיונים האישיותיים של המועמד לכדי ציון אחיד, בעלי הציונים הגבוהים מבין המועמדים מתקבלים לתכנית. לכל מקצוע קיים ביקוש מוגבל בצה”ל והמועמדים למעשה מתחרים, בינם לבין עצמם, על מכסת מקומות מוגבלת. הוועדה מתכנסת (לא בפני המועמד) וקובעת מי המועמדים שיתקבלו למוסדות האקדמיים בהתחשב בנתוני הקבלה שלהם לאקדמיה, נתוניהם האישיים וצורכי הצבא.

 

תהליך המיון – לוח זמנים ( עשויים להיות שינויים בין שנתונים):

ספטמבר מבחן פסיכומטרי (ניתן להיבחן עד לחודש דצמבר)
אוקטובר – פברואר הרשמה למסלול העתודה  באתר ״מתגייסים ברשת״
מרץ קבלת אישור מועדת המיון להרשמה למוסדות הלימוד
אפריל הרשמה למוסדות הלימוד
מאי – אוגוסט יום מיון (פסיכולוגי-אישיותי)
ספטמבר אישור קבלה ממוסדות הלימוד
אוקטובר התכנסות ועדת מיון וקבלת תשובה סופית

 

תכניות הלימודים

קיימות כ-52 תכניות לימוד ב-21 מוסדות לימוד שונים בארץ. כ70% מהעתודאים ילמדו במקצועות ההנדסה, 15% במקצועות הרפואה ו15% במקצועות כללים שונים. כמו כן, קיימות 4 תכניות עילית:

תכנית צמרת

מסלול מצוינות בחוג לרפואה באונ’ העברית בירושלים, המשלב לימודי רפואה מלאים במסגרת בית הספר לרפואה בתוספת תכנים רלוונטיים לעשייה הצבאית ולתחום הביטחוני.

תכנית פסגות

מסלול מצוינות בהנדסה, בתכנית שני מסלולי לימוד:

 1. מסלול לתואר ראשון כפול בהנדסת אלקטרוניקה ובפיזיקה בטכניון או באוניברסיטת תל אביב.
 2. מסלול לתואר ראשון בהנדסת תכנה, הכולל גם את כל הקורסים הנדרשים לתואר שני במדעי המחשב (למעט תיזה), בטכניון או באוניברסיטת בן גוריון.

הקבלה מותנית בציון פסיכומטרי מ670 ומעלה, ובראיון קבלה ייעודי. לבוגרי התכנית שמורים תפקידי מפתח ביחידות טכנולוגיות השונות בצה״ל.

תכנית ברקים

מסלול מצוינות בהנדסת מכונות, בתכנית שני מסלולי לימוד:

 1. תואר ראשון ושני כולל תזה בהנדסת מכונות בטכניון.
 2. תואר ראשון כפול בהנדסת מכונות והנדסת חומרים באונ’ בן גוריון בנגב.

לבוגרי התכנית שמורים תפקידי מפתח ביחידות טכנולוגיות השונות בצה״ל.

תכנית סילון

מסלול לימודים לתואר ראשון בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה בטכניון ולתואר שני בהנדסת אווירונאוטיקה וחלל, או בתוכנית למערכות אוטונומיות, או בתוכנית להנדסת מערכת. התוכנית מאפשרת לבוגריה לסיים תואר שני כולל תזה.

מסלול העתודה במהלך הלימודים 

העתודאי מתחיל את מסלול העתודה האקדמית בשנת הלימודים העוקבת לסיום לימודיו בבית הספר התיכון. במרבית התכניות נערכים הלימודים במסגרת מסלולי הלימוד הרגילים הקיימים באוניברסיטאות, ללא מעורבות של הצבא בקביעת תכנית הלימודים. מעבר לכך העתודאי מתנהל לרוב כאזרח, זכויותיו כוללות למשל את זכותו לעבוד במהלך דחיית השירות (או הזכות לגדל שיער ארוך…) . עם זאת יש מספר מגבלות, חובה על העתודאי ללמוד רק את המקצוע אשר אושר לו, לקבל אישור על יציאה לחו”ל, שינוי מסלול לימודים, שינוי מוסד לימודים, הפסקת לימודים ובקשה לסמסטר קיץ. כמו כן, הוא מחויב לסף ציונים מסוים. הצבא שומר על קשר עם העתודאי ובזמני הפסקת הלימודים, בייחוד בחופשות הקיץ, מחזיר אותו לשירות לצרכים שונים: אימונים צבאיים כגון טירונות, תעסוקה מבצעית ופעילויות נוספות.

 השירות בצה”ל 

הגיוס מתבצע לפני תחילת הלימודים ליום חיול אחד. לאחר החיול הראשוני ועם תחילת הלימודים יוצא העתודאי לדחיית שירות במקום להיכנס לשירות פעיל. עם סיום לימודיו חוזר העתודאי לשירות פעיל, יוצא לקורס קצינים או משובץ ביחידתו בתור קצין מקצועי אקדמי ומשלים את שירותו הסדיר.

במהלך השירות העתודאי ישובץ לשני תפקידים. ברוב המקרים, השירות מתבצע בבסיסים פתוחים במרכז הארץ, כך שרבים מהחיילים בוחרים לעבור לגור בשכירות בקרבת מקום, או גרים בבית ההורים ונוסעים לבסיס. במהלך תקופה זו העתודאים זוכים, לעיתים, לעבוד על פרויקטים טכנולוגיים בקנה מידה גדול,  החיילים צוברים ניסיון מקצועי מעשי במקצוע אותו למדו באוניברסיטה.

מענקים ושכר 

במהלך תקופת הלימודים:

 • מענק עידוד עתודה– בכל שנת לימוד בגובה של כ- 8,500 ₪ (כל עוד הוא עומד בדרישת המסלול- קצב צבירת נקודות תקין, ממוצע 70 ומעלה). מהווה בערך כ80% משכר הלימוד האוניברסיטאי.
 • מענק פסיכומטרי/הרשמה ללימודים– למתקבלים למסלול. עד סך של 2,500 ₪.
 • מענק הצטיינות– עתודאים, בכל המגמות, אשר ממוצע ציוניהם השנתי עומד על 90 ומעלה, תוך עמידה בהיקף לימודים של 36 נק’ שנתיות, יזכו למענק בסך 5,000 ₪ וכן להתחשבות יתרה בעת שיבוצים בתום הלימודים.
 • מענק קיום– מנגנון סיוע הכולל 250 מלגות שנתיות לטובת סיוע במגורים וקיום במהלך הלימודים. המועמדים יידרשו לעמוד בקריטריונים סוציו-אקונומיים ויזכו למענק מלא (10,000 ₪) או חלקי (5,000 ₪) ע”פ החלטת ועדה שתתכנס לדון בכל המועמדים.

במהלך תקופת השירות:

 • בשירות החובה השכר הממוצע, הוא כ – 1,850 ₪ בחודש.
 • בשנות הקבע הראשונות השכר הממוצע נע סביב 8,000 ₪ בחודש.
 • השכר מושפע מהתפקיד, רמת הסיכון, וותק ופרמטרים נוספים.
פסיכומטרי ביואל גבע

קורס עתודה ביואל גבע

בבחינת הפסיכומטרי אין מקום לטריקים, צריך לדעת איך ללמוד על מנת להצליח.

בקורס הפסיכומטרי המותאם לעתודה של יואל גבע תקבלו את כל הכלים וההדרכה ללמידה נכונה שתיקח אתכם רחוק.

נשמע מעניין? השאירו פרטים או התקשרו 9635*