חלק מהתלמידים המבקשים מבחן מותאם מקבלים את המבחן הממוחשב הנערך (מן הסתם) על מחשב, ושונה מהבחינה הפסיכומטרית במבנה הפרקים, בזמן שניתן לכל שאלה ועוד.

מהו החומר הרלוונטי למבחן הממוחשב?

הנושאים במבחן הממוחשב זהים לחלוטין לנושאים במבחן הרגיל:

כמותי:
אלגברה, בעיות, גאומטריה, והסקה מתרשים.
מילולי: אנלוגיות, השלמת משפטים, הבנה והסקה והבנת הנקרא. כמובן, גם מטלת חיבור.
אנגלית:
השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.

לפיכך, מבחינת הידע הנדרש לבחינה הממוחשבת, החומר הנלמד בכיתה מתאים ב-100% לחומר הנדרש במבחן הממוחשב. עם זאת, יש לשים לב כי לאור העובדה שהמבחן הממוחשב שונה מבחינת מאפייניו הטכניים (הזמן המוקצב לכל שאלה, מבנה הפרקים, וכיו"ב), חומר התרגול אינו זהה מבחינת מאפייניו הטכניים (הסבר בהמשך).

 

 

כיצד מחושב הציון במבחן הממוחשב?

 

המבחן הממוחשב הוא מבחן אדפטיבי, כלומר, הוא מתאים את עצמו לרמה שלכם. השאלה הראשונה שתקבלו תהיה ברמה בינונית. בכל פעם שתענו נכון – השאלה הבאה תהיה קשה יותר. בכל פעם שתענו לא נכון – השאלה הבאה תהיה קלה יותר. לאחר מספר שאלות המחשב קובע מהו המיקום שלכם על פני כל טווח הרמות האפשרי, וקובע את הציון לפי הרמה שבה התייצבתם. טווח הציונים זהה כמובן לטווח הציונים במבחן האמיתי (200-800). ניסויים שערך בעבר המרכז הארצי הראו כי יכולת הניבוי של המבחן הממוחשב זהה לזו של המבחן הרגיל, כלומר, אין סיבה כי ציונו של תלמיד יפגע בעקבות העובדה שעשה מבחן ממוחשב. הציון במבחן הממוחשב לא מחושב יחסית לאנשים שעשו מבחן רגיל באותו מועד, אלא בצורה נפרדת.

 

 

מבחן פסיכומטרי ממוחשבכיצד בנוי המבחן הממוחשב?

 

המבחן הממוחשב בנוי באופן שונה לחלוטין מהמבחן הרגיל ומכיל 4 פרקים בלבד: חיבור, כמותי, מילולי ואנגלית. כמות השאלות בכל פרק (למעט החיבור) אינה קבועה, והיא תלויה באופן בו הנבחן עונה על השאלות (מתי הוא טועה ומתי עונה נכון). להבדיל מהבחינה הרגילה, הבחינה הממוחשבת אינה מורכבת מפרקים עם מבנה ואורך קבוע. הפרקים מורכבים מרצפים של שאלות, אך רצפים אלה אינם באורך קבוע, וגם מספר הרצפים אינו קבוע ומשתנה מנבחן לנבחן (למשל, נבחן אחד יכול לקבל 6 אנלוגיות, ואילו נבחן אחר יקבל 12. כמו כן ייתכן למשל כי תקבלו אנלוגיות גם בתחילת הפרק וגם בסופו.

 

חיבור

כמו הבחינה הפסיכומטרית, גם הבחינה הממוחשבת מתחילה במטלת חיבור. את מטלת החיבור אפשר להגיש כתובה על דף נייר, או להקליד על מחשב. את ההחלטה כיצד להגיש את הבחינה יהיה עליכם לקבל בתחילת המבחן, לא ניתן לשנות את ההחלטה.
לרשותו של מי שבוחר להקליד עומד מעבד תמלילים פשוט, המאפשר גם הדגשת מילים, וגם שימוש בפקודות "העתק" "גזור" ו- "הדבק". המקום על המסך מוגבל ל- 50 שורות. הזמן הניתן למטלת החיבור משתנה בהתאם להקלות שקיבל כל תלמיד ויכול לנוע בין 30 דקות ל- 40 דקות.

 

מבנה השאלות

במבחן הממוחשב כל שאלה מופיעה בנפרד על גבי המסך, ולכל שאלה מוקצב זמן בנפרד (ישנו גם שעון קטן על המסך המראה את הזמן שנותר). לאחר תום הזמן המוקצב המחשב עובר אוטומטית לשאלה הבאה בין אם סומנה תשובה ובין אם לאו. אם סיימתם לענות על שאלה לפני תום הזמן המוקצב, וסימנתם תשובה, תוכלו לעבור לשאלה הבאה גם לפני תום הזמן. עם זאת – אי אפשר לדלג במבחן הממוחשב בין שאלות (כלומר לדלג קדימה ואחורה בפרק).

 

הזמן המוקצב לשאלה

בבחינה הממוחשבת הזמן מוקצב לכל שאלה בנפרד לפי הפירוט הבא:

 

כמותית

  • בשאלות רגילות – 4 דקות לכל שאלה.
  • בגרף – 5 דק` לעיון בגרף, ולאחר מכן 4 דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בגרף).

מילולית

  • באנלוגיות – דקה וחצי לכל שאלה.
  • בהשלמת משפטים – 3 דקות לכל שאלה.
  • בהבנה והסקה – 4 דקות לכל שאלה.
  • בהבנת הנקרא – 7 דקות לקריאת הקטע, ו-4 דקות לכל שאלה (ניתן להמשיך ולעיין בקטע).

אנגלית

  • בהשלמות משפטים – 2 דקות לכל שאלה.
  • ניסוח מחדש – 4 דקות לכל שאלה.
  • בהבנת הנקרא – 7 דק` לקריאת הקטע, ו-4 דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בקטע).

 

חשוב לדעת שמכיוון שהזמן לפתרון שאלה משתנה מאדם לאדם, וכמות השאלות אינה קבועה, משך הבחינה הכולל אינו קבוע. הזמן הממוצע הוא כשלוש שעות, אולם ישנם אנשים המסיימים את הבחינה לאחר כשעתיים, וישנם המסיימים אותה לאחר כ-5 שעות. כאמור, משך הבחינה לא משפיע בשום אופן על הציון, לפיכך, אין מה למהר.