פרסום הציונים

  • המרכז הארצי מחויב לפרסם את ציוני הבחינה תוך 45 יום, יחד עם אחד מהנוסחים המרכזיים מאותו המועד. בפועל, בדרך כלל מפורסמים הציונים לאחר כחודש.
  • נבחן שיסמן שהוא מעוניין בכך, יקבל את הציונים לתיבת הדוא”ל האישית שלו ברגע פרסום הציונים. בנוסף, יפורסמו הציונים ב”אזור האישי” באתר המרכז הארצי. בדף זה ניתן לצפות בכל ציוני העבר של אותו הנבחן.
  • כשבוע-שבועיים לאחר פרסום הציונים יקבל הנבחן את הציון לביתו, במעטפה, בדואר רגיל.

 

מהם הציונים הפסיכומטריים השונים?

כל נבחן מקבל 6 ציונים שונים:

3 ציונים שנעים בין 50 ל- 150:ציון פסיכומטרי
באנגלית, בחשיבה כמותית ובחשיבה מילולית (הציון בחיבור מהווה 25% מהציון בחשיבה מילולית).
כל אחד מהציונים הללו מסמל את ההצלחה היחסית של הנבחן באותו התחום ובאמצעותם קובעים את הציונים הכללים.
ישנן פקולטות שדורשות ציון סף מינימלי כלשהו באחד התחומים.
כמות הקורסים באנגלית שתדרשו לעבור באקדמיה נקבעת לפי גובה הציון באנגלית (ציון של 134 ומעלה מעניק פטור מלימודי אנגלית באקדמיה).

3 ציונים שנעים בין 200 ל-800:
א. ציון “רב תחומי” שמורכב מ-40% חשיבה מילולית, 40% חשיבה כמותית ו-20% אנגלית.
ב. ציון “בדגש כמותי” שמורכב מ-60% חשיבה כמותית, 20% חשיבה מילולית, ו-20% אנגלית.
ג. ציון “בדגש מילולי” שמורכב מ-60% חשיבה מילולית, , 20% חשיבה כמותית ו-20% אנגלית. כל פקולטה בכל מוסד לימודי רשאית לבחור איזה מבין הציונים בין 200 ל-800 היא רואה כציון פסיכומטרי בעת ההרשמה. בפועל, רוב מוחלט של הפקולטות מתייחס ל”ציון הרב תחומי”.

 

כיצד מחושב הציון הפסיכומטרי?

השוואה ליתר הנבחנים – באותו נוסח של בחינה פסיכומטרית, לכל שאלה בתחום מסוים (חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית) משקל זהה לזה של השאלות האחרות באותו התחום. מספר התשובות הנכונות של כל נבחן בשני הפרקים מאותו התחום, מושווה למספר התשובות הנכונות של יתר הנבחנים.

השוואה לנבחני עבר – השוואה נוספת של התוצאות מתבצעת עם תוצאותיהם של נבחני עבר באמצעות כלים סטטיסטיים – כך שהציון במבחן הפסיכומטרי הוא ציון יחסי ועבור נבחן מסוים, אין הבדל בין המועדים השונים.

השפעתה של רמת הקושי על הציון – בין רמות הקושי של מבחנים שונים או פרקים שונים באותה הבחינה יתכנו הבדלים, אך הודות לכלים הסטטיסטיים בהם משתמש המרכז הארצי, הציון לא יושפע כלל. לדוגמה, אם המבחן קשה באופן יחסי, אז עבור אותה כמות של טעויות יתקבל ציון גבוה יותר ביחס למבחן קל.

 

כיצד מתפלגים הציונים?

ממוצע הציונים הארצי בבחינה הפסיכומטרית אינו קבוע והוא משתנה ממועד למועד ומשנה לשנה.
הממוצע השנתי ב- 15 השנים האחרונות נע בין 530 ל-545 (מתוך 800 נקודות אפשריות). הנתונים הסטטיסטיים שמפרסם המרכז הארצי מראים כי כ- 30% מן הנבחנים בפסיכומטרי מצליחים לעבור את ה- 600 נקודות וכ- 5% מהנבחנים (אחד מכל 20) מצליח לעבור את ה- 700.

 

ביואל גבע לעומת זאת, 67% מתלמידי בית הספר מקבלים ציון פסיכומטרי הגבוהה מ-600 נקודות וכ-14% עוברים את הציון 700. בהשוואה לנתונים הארציים, ניתן להסיק כי תלמידי יואל גבע הם בין מקבלי ציוני הפסיכומטרי הטובים ביותר.

 

מהי משמעות הציון הפסיכומטרי?

בפסיכומטרי אין ציון “עובר” או “נכשל”. ההחלטה על קבלת מועמד או דחייתו נתונה בידי מוסדות הלימוד. ברוב מוסדות הלימוד יחושב עבור המועמד ציון קבלה כללי (ציון התאמה) המורכב מציוני הבגרות ו/או מציון הפסיכומטרי ומנתונים נוספים.

סף הקבלה – המועמדים שנרשמים לכל אחד מחוגי הלימוד מסודרים במדרג, לפי ציוני הקבלה שלהם: מהמועמד בעל ציון הקבלה הגבוה ביותר ועד הנמוך ביותר. על בסיס מדרג זה נקבע סף הקבלה: מי שציונו גבוה מהסף מתקבל ללימודים ומי שציונו נמוך מהסף אינו מתקבל. מיקומו של סף הקבלה על פני המדרג תלוי בשלושה גורמים: מספר המקומות, מספר המועמדים, ורמת המועמדים. ככל שמספר המועמדים גדול ממספר המקומות וככל שרמת המועמדים גבוהה יותר – סף הקבלה גבוה יותר. סף הקבלה מחושב מדי שנה מחדש בכל מוסד ובכל תחום לימודים.

הציון באנגלית – הציון בחלק האנגלית של הפסיכומטרי משמש ברוב מוסדות הלימוד גם לסיווג התלמידים לרמות השונות בקורסי האנגלית ולהערכות ביחס לכמות הקורסים שידרשו לעבור באנגלית. תלמידים שציונם בחלק זה נמוך מ- 84 נקודות לא יוכלו להתקבל לרוב האוניברסיטאות, גם אם ציונם בשני החלקים האחרים הוא מקסימאלי. תלמידים שציונם נמוך מ- 134 נקודות, מחויבים להשתתף בקורסי אנגלית במהלך לימודיהם האקדמיים וכאלו שציונם גבוה מ- 134 – יקבלו פטור מקורסים אלו, הדורשים השקעת זמן וכסף (לכן לציון זה חשיבות גבוהה לכשעצמו).

 

לכמה זמן תקף הציון הפסיכומטרי?

תוקף ציון הפסיכומטרי משתנה בין המוסדות האקדמיים, אך בבסיסו הציון תקף למספר שנים לפחות.תוקף מבחן פסיכומטרי
להלן פירוט תוקף ציון הפסיכומטרי במוסדות הלימוד השונים:

7 שנים – הטכניון, המכון הטכנולוגי חולון, סמינר הקיבוצים, מכללת שערי משפט, הקמפוס האקדמי אחווה, המרכז האונ’ אריאל בשומרון (בחלק מהפקולטות אף מקבלים ציון ישן יותר).

8 שנים – המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

10 שנים – אונ’ ת”א, אונ’ י-ם, אונ’ בן-גוריון, אונ’ חיפה, המכללה האקדמית ת”א-יפו, המכללה למנהל, המרכז הבינתחומי הרצליה, הקריה האקדמית קרית-אונו, המרכז האקדמי רופין, המכללה האקדמית תל-חי, שנקר, מכללת ספיר.

ללא הגבלת זמן – אונ’ בר אילן.

 

בהצלחה!