למדתם, שיננתם והשקעתם את נשמתכם, והנה הגיע היום הגדול – יום הבחינה.

כדי להקל קצת על המתח נספר לכם מה באמת קורה ביום הזה:

 

 

 

סטופר בבחינת פסיכומטריתנאי הבחינה:

  • משך הבחינה הפסיכומטרית הוא שלוש שעות ו-10 דקות. כל שמונת הפרקים נערכים ברצף ואין אפילו שנייה אחת הפסקה ביניהם.
  • בדרך כלל יושבים הנבחנים בשורות לסירוגין (שורה כן, שורה לא) כאשר בסמוך לכל נבחן יוותרו שני כיסאות ריקים – הימני והשמאלי.
  • נבחן שמעוניין להיבחן כשבאוזניו אטמי אוזניים רשאי לעשות זאת.
  • בחלק גדול מהמקרים המבחן נעשה על “כיסאות סטודנט” ולא על שולחנות רגילים. בניגוד לשמועות, הבחנות ב”כסא סטודנט” אינה פוגעת בהצלחת הנבחן. נבחן שחש בחוסר מרחב יכול להשתמש בכיסאות הריקים הסמוכים לו.
  • הנבחן רשאי לאכול ולשתות במהלך הבחינה, אך שעון הבחינה אינו עוצר למטרות אלו.
  • נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו וילווה לשירותים על ידי אחד הבוחנים. יחד עם זאת, יתכן שנבחן שירצה לצאת לשירותים יאלץ להמתין עד לחזרתו של נבחן אחר, שיצא לשירותים לפניו.
  • המרכז הארצי משתדל להקפיד שכיתות הבחינה יהיו בטווח של עד 50 מטרים מתאי השירותים.

 

 

תקלות שיתכנו במהלך הבחינה הפסיכומטרית

אם נבחן סימן בדף התשובות את תשובותיו במקום המתאים לפרק אחר, או אם הושחת דף התשובות (למשל, נשפך עליו משהו) ירים הנבחן את ידו ויקבל דף תשובות נוסף. בסוף הבחינה יינתן לנבחן זמן מיוחד כדי להעתיק את תשובותיו לדף תשובות אחד.

אם הנבחן הסיט את תשובותיו שמאלה לאורך פרק שלם, או חלק ממנו, ונותר לו מספיק זמן לתקן את הטעות, מומלץ שיתקן בו במקום. אם הנבחן גילה את הסטייה כשלא נותר לו עוד זמן לתקן אותה, כדאי שירים את ידו וידווח על כך מיד לבוחנים. הבוחנים יודיעו שלא ניתן לטפל בבעיה מסוג זה, אך ניסיוננו מראה כי אם התלמיד יפנה בתום הבחינה למרכז הארצי ויודיע על הסטייה, על פי רוב ימצא המרכז הארצי פתרון כלשהו (אך המרכז הארצי אינו מחויב לעשות כן).

 

 

שמש וענן

סיום הבחינה

 

עם סיום הבחינה פסיכומטרית חייבים כל הנבחנים להישאר בכיתה מספר דקות (בשלב זה אסורה היציאה לשירותים) עד שהבוחנים יאספו את חוברות הבחינה ודפי התשובות ויספרו אותם.
בזמן זה מחולק בין הנבחנים שאלון מחקר של המרכז הארצי (השאלות נוגעות בעיקר להכנתך לבחינה ולמידת שביעות רצונך מתנאי הבחינה) אך אין חובה למלא אותו.
לאחר שהבוחנים יסיימו את הספירה, ייגשו הנבחנים אל הבוחנים ויקבלו “ספח אישור לנבחן”. ספח זה מהווה אישור על ההבחנות ובו מופיע מספר האסמכתא שמאפשר גישה לציון, כשיפורסם באתר המרכז הארצי.