בחינת אמי”ר ראשי תיבות של: אנגלית מיון רמות. נועדה להעריך את רמת האנגלית של המועמדים למוסדות ההשכלה הגבוהה, למיין אותם לרמות שונות באנגלית כדי שיהיה אפשר לשבץ אותם בקורסי חובה באנגלית ואף לפטור חלק מהנבחנים מלימודי אנגלית במהלך לימודיהם האקדמיים. מי שניגש ל בחינה הפסיכומטרית עובר מיון זהה באמצעות פרקי האנגלית ואינו צריך לעבור את בחינת אמי”ר בנוסף. בפועל, רוב נבחני אמי”ר נבחנו בעבר בבחינה הפסיכומטרית, לא הסתפקו בציון שקיבלו בחלק האנגלית וביקשו לשפר את הציון באמצעות מבחן אמי”ר.

 

נורה חשוב לציין כי מבחן אמי”ר אינו יכול לשנות את הציון הפסיכומטרי הסופי, אך יכול להשפיע על כמות קורסי החובה באנגלית במוסד האקדמי.

 

על הבחינה

 

מבנה הבחינה – הבחינה מורכבת משלושה פרקים רצופים בני 20 דקות כל אחד (משך הבחינה: 60 דקות).
פרקי הבחינה – תוכן הפרקים, סוג וכמות השאלות זהים לחלוטין לפרקי האנגלית בפסיכומטרי, אולם המרכז הארצי משאיר לעצמו את האפשרות לעשות שינויים (בדומה למה שקורה בבחינה הפסיכומטרית). בדומה לבחינה הפסיכומטרית גם פה, ישנו פרק פיילוט, לצד 2 פרקי אמת שהם אלו הקובעים את הציון בבחינת אמ”יר.
הציון – הציון בבחינה נע בין 50 ל-150, בדומה לסולם הציונים שניתן בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. כל מוסד לימוד משתמש בציון זה באופן עצמאי ובדרך כלל על בסיסו מקבל החלטות באשר לחיוב לימודים באנגלית במהלך התואר. בחלק מהמוסדות ציון זה משמש כקריטריון קבלה ללימודים.
פרסום הציונים – ציוני מבחן אמי”ר יועברו למוסדות הלימוד תוך 45 יום מיום הבחינה. -בסמוך למועד הדיווח למוסדות, הציונים יהיו זמינים לנבחנים באיזור האישי באתר של מאל”ו וכמו כן הציונים נשלחים במייל.
מועד המבחן – מבחן אמי”ר מתקיים ארבע פעמים בשנה בסמוך למועדי הבחינה הפסיכומטרית. ניתן לגשת למבחן אמי”ר מועד אחר מועד וכן ניתן להיבחן במבחן אמי”ר במועד הסמוך למועד בחינה פסיכומטרית אליה ניגשתם.
תנאים מותאמים –בכל המועדים קיימת אפשרות לגשת למבחן אמי”ר בתנאים מותאמים וזאת למי שקיבל אישור לבחינה בתנאים מותאמים, לאחר תהליך הגשת מסמכים מסודר.
הרשמה – למבחן אמי”ר ניתן להירשם דרך אתר המרכז הארצי או באמצעות טופס הרשמה מודפס ותשלום בבנק.
איזה ציון קובע –באופן רשמי, ההחלטה שמורה למוסד הלימוד, וכדאי לברר מול מוסד הלימוד מבעוד מועד. יחד עם זאת, בד”כ הציון הגבוה הוא הקובע, כך שעל פי רוב מבחן אמ”יר יכול רק לשפר ולא “לקלקל” את הקיים.

כיצד להתכונן לבחינת אמי”ר?

 

מבחן אמי”ר זהה לפרקי האנגלית במבחן הפסיכומטרי ולכן ההכנה האופטימלית זהה להכנה לקראת פרקי האנגלית בפסיכומטרי:

  1. שינון המילון באנגלית של יואל גבע (טיפ: אין טעם לגעת ב-b של אף יחידה לפני שמסיימים ללמוד את כל המילים ב- a בכל היחידות).
  2. קריאה יומית רציפה בת שעה לפחות של ספר בשפה האנגלית.
  3. מעבר על כל חומרי הלימוד באנגלית שניתנו במהלך קורס הפסיכומטרי ביואל גבע והכנת תרגולים ושיעורי בית.
  4. פתרון בחינות להתנסות כפי שמפורסמות באתר המרכז הארצי.

ואמיר”ם- מה איתו?

אמיר”ם היא בחינת אמי”ר ממוחשבת (ומכאן ה-ם’ באמיר”ם)

הבחינה נעשית בהתאם לדרישת המוסד הלימודי (לא ניתן להירשם לבחינה באופן עצמאי דרך אתר המרכ”א).

ההרשמה והתשלום לבחינת אמיר”ם נעשים דרך מוסד הלימוד בו מתבצעת הבחינה

מועדי הבחינה משתנים לפי הזמנת מוסדות הלימוד, אשר דורשים מהמועמדים להיבחן בבחינת אמיר”ם.

הבחינה נעשית באמצעות תוכנת מחשב באופן עצמאי במוסד בו נרשמתם לבחינה.

ציון הבחינה (נע בין 50-150) מחושב עם תום הבחינה, והוא ידווח אוטומטית למוסד בו נבחנתם תוך 7-10 ימים. בחלק מהמוסדות מאפשרים לנבחן לראות את הציון במקום, אך הציון הרשמי ישלח למוסדות.

הבחינה היא בחינה אדפטיבית (רמת הקושי של השאלות מותאמת לרמת הנבחן), אורך הבחינה ומשך ההיבחנות משתנים מנבחן לנבחן ותלויים בקצב האישי של הנבחן, ולכן אין כמות שאלות מסוימת עליה נדרש לענות.

סוג השאלות זהה לשאלות בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ולשאלות בבחינת אמי”ר.

בתחילת הבחינה יש שלב של הוראות שנועדו לוודא הבנה של השאלה ולאחר מכן הבחינה מתחילה. הזמן המוקצב הוא פר שאלה, ולא ניתן לצבור אותו (אם פתרתם שאלה מהר- לא תהיו זכאים לזמן שחסכתם).

שימו לב! אין בחינה בתנאים מותאמים בבחינת אמיר”ם

סטודנטים לומדים ביחד