בחינת אמי"ר ראשי תיבות של: אנגלית מיון רמות. נועדה להעריך את רמת האנגלית של המועמדים למוסדות ההשכלה הגבוהה, למיין אותם לרמות שונות באנגלית ואף לפטור חלק מהנבחנים מלימודי אנגלית במהלך לימודיהם האקדמיים. מי שניגש ל בחינה הפסיכומטרית עובר מיון זהה באמצעות פרקי האנגלית ואינו צריך לעבור את בחינת אמי"ר בנוסף. בפועל, רוב נבחני אמי"ר נבחנו בעבר בבחינה הפסיכומטרית, לא הסתפקו בציון שקיבלו בחלק האנגלית וביקשו לשפר את הציון באמצעות מבחן אמי"ר.

 

נורה חשוב לציין כי מבחן אמי"ר אינו יכול לשנות את הציון הפסיכומטרי הסופי, אך בהחלט יכול להפחית את כמות קורסי החובה באנגלית במוסד האקדמי.

 

על הבחינה

 

מבנה הבחינה – הבחינה מורכבת משלושה פרקים רצופים בני 25 דקות כל אחד (משך הבחינה: 75 דקות).
פרקי הבחינה – תוכן הפרקים, סוג וכמות השאלות זהים לחלוטין לפרקי האנגלית בפסיכומטרי, אולם בניגוד לבחינה הפסיכומטרית, אין במבחן אמי"ר פרקי "פיילוט" וכל שלושת הפרקים נכללים בחישוב הציון.
הציון – הציון בבחינה נע בין 150 ל-250, כאשר נבחן המקבל ציון של 234 ומעלה זכאי לפטור מלימודי אנגלית באקדמיה. שיטת ההערכה במבחן אמי"ר זהה לזו של הציון באנגלית בפסיכומטרי. אך כדי למנוע בלבול בין שני המבחנים השונים, הסקאלה במבחן אמי"ר גבוהה ב-100 נקודות מזו של בחינת הפסיכומטרי
פרסום הציונים – ציוני מבחן אמי"ר מתפרסמים באתר המרכז הארצי עד 45 יום מיום הבחינה. במקביל נשלחים הציונים בדואר רגיל. בדרך כלל מפורסמים הציונים תוך שלושה עד ארבעה שבועות בלבד.
מועד המבחן – מבחן אמי"ר מתקיים חמש פעמים בשנה בסמוך למועדי הבחינה הפסיכומטרית. ניתן לגשת למבחן אמי"ר מועד אחר מועד וכן ניתן להיבחן במבחן אמי"ר במועד הסמוך למועד בחינה פסיכומטרית אליה ניגשתם.
תנאים מותאמים – קיימת אפשרות לגשת למבחן אמי"ר בתנאים מותאמים (הקלות) המתקיים שלוש פעמים בשנה בלבד (אפריל, יולי ודצמבר) וזאת לאחר אישור אישי מהמרכז הארצי לבחינות והערכה (02-6759555).
הרשמה – למבחן אמי"ר ניתן להירשם דרך אתר המרכז הארצי או באמצעות רכישת ערכת הרשמה באחת מחנויות הספרים ותשלום השובר בסניף הדואר.
איזה ציון קובע – נבחן שיקבל במבחן אמי"ר ציון הנמוך מהציון המקביל לו בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי לא ייפגע מכך, שכן בעת ההרשמה למוסד האקדמי הציון הגבוה מביניהם הוא זה שייחשב (בטכניון בלבד יש להגיש בקשה מיוחדת לכך, אך בקשה זו כמעט תמיד מאושרת). למעשה, מבחן אמי"ר יכול רק לשפר ואין ביכולתו "לקלקל" את הקיים.

 

כיצד להתכונן לבחינת אמי"ר?

 

מבחן אמי"ר זהה לפרקי האנגלית במבחן הפסיכומטרי ולכן ההכנה האופטימלית זהה להכנה לקראת פרקי האנגלית בפסיכומטרי:

  1. שינון המילון באנגלית של יואל גבע (טיפ: אין טעם לגעת ב-b של אף יחידה לפני שמסיימים ללמוד את כל המילים ב- a בכל היחידות).
  2. קריאה יומית רציפה בת שעה לפחות של ספר בשפה האנגלית.
  3. מעבר על כל חומרי הלימוד באנגלית שניתנו במהלך קורס הפסיכומטרי ביואל גבע והכנת תרגולים ושיעורי בית.

 

סטודנטים לומדים ביחד