ניתן להיבחן בבחינה הפסיכומטרית באחת משש השפות הבאות: עברית, ערבית, צרפתית, ספרדית, רוסית ומבחן משולב באנגלית.
במבחן פסיכומטרי באחת מהשפות לעיל, יש שלושה סוגי פרקים: אנגלית, חשיבה כמותית וחשיבה מילולית הכתובים בשפה בה נערכת הבחינה.
למשל, בחינה פסיכומטרית ברוסית כוללת פרקי חשיבה מילולית ברוסית, פרקי חשיבה כמותית ברוסית ופרקים באנגלית.

מבחן פסיכומטרי בנוסח משולב  

מבחן משולב מיועד לנבחנים ששפת האם שלהם היא אנגלית או לנבחנים ששפת האם שלהם אינה עברית, אך גם לא אף אחת מהשפות שבהן ניתן להיבחן.
פרקי האנגלית במבחן המשולב בנויים כמו הפרקים באנגלית בנוסח הרגיל, אך פרקי החשיבה הכמותית והמילולית כתובים גם בעברית וגם באנגלית (לצד כל דף המכיל את השאלות בעברית יש דף המכיל את אותן השאלות באנגלית). חלק מהמילים הנמצאות בשאלות והן קריטיות להבנת השאלה, מתורגמות בתחתית הדף לשבע שפות נוספות (רוסית, ספרדית, גרמנית, איטלקית, רומנית, אמהרית והונגרית).

 

מבחן יע”ל

מי שנבחן במבחן פסיכומטרי בשפה זרה או בנוסח המשולב, חייב לעבור גם מבחן בעברית הנקרא מבחן יע”ל . מבחן יע”ל בוחן את יכולת הנבחן בכתיבת חיבור וברמה הבסיסית ביותר של השלמת משפטים ניסוח מחדש והבנת הנקרא. מטרתו של מבחן יע”ל היא לקבוע את רמת השליטה של הנבחן בשפה העברית. הציון במבחן יע”ל אינו נכלל בציון הפסיכומטרי, והוא מדווח בנפרד.

 

 

לב

חשוב לדעת

מבחן פסיכומטרי בשפה זרה שאינה עברית אינו נערך בכל מועד בחינה פסיכומטרית ולא בכל רחבי הארץ. לכן, במידה ואתם מעוניינים להיבחן בשפה זרה, עליכם לוודא שניתן לגשת לבחינה בשפה זו במועד הבחינה הרצוי ובאזור המבוקש. בנוסף, יש לקחת בחשבון שייתכן שתשובצו לבחינה בשפה זרה באזור מרוחק מהאזור שביקשתם.