למידה בקבוצות- זה בכלל אפקטיבי?

“אין סכין מתחדדת אלא בירכה של רעותה”

מטרת הלמידה בקבוצה היא שיתוף ידע בין חברי הקבוצה. הלמידה במסגרת זו תורמת להבנה מעמיקה יותר, חשיפה לצורות פתרון שונות ויוצרת אינטראקציה נעימה (וטעימה) בין החברים.

לפני שמתחילים כדאי לדבר על ההתנהלות בקבוצה:

 • בפגישה הראשונה מנסחים יחד “חוזה קבוצתי” ובו רצוי להתייחס למישור הטכני (איך קובעים על מה עוברים?, עמידה בזמנים, הפסקות, מתי נפגשים? וכדו’) ולטיב השיח – (רגישות לאחר, לא מתמקדים בהשוואת תוצאות, לא משתלטים). ובקיצור צריך להיות רגישים אחד לשני.
 • תכנון: מתי נפגשים ועל מה עובדים. מה עושים בכל שעה כדי שכל אחד ידע מה מספיקים לעשות. לשלב כמה תחומים!
 • גבולות: לא עוברים לחיות בקומונה. זוהי דרך נוספת והשילוב שלה בתהליך הלמידה צריך להתאים.
איך עושים חזרה משותפת על נושא:

הדגש הוא על למידה איכותית ומעמיקה ולכן כמות התרגילים היא לא העיקר. ההתמקדות צריכה להיות בהבנה – “למה?”

הכנה לפגישה:

 1. כל אחד מהחברים עובר לבד על רמת המבוא ומוודא שליטה בגישה ברמת התיאוריה.
 2. מומלץ לעבור על ספר הכיתה ולהכין לפגישה שאלה או שתיים מספר הכיתה בנושא הרלוונטי. המטרה היא שבמהלך הפגישה כל אחד יסביר לגבי אותה שאלה את השיקולים שנלמדו בכיתה, דרכי פתרון נוספות שעלו ואת הלקחים ממנה.
 3. שאלות בעייתיות מספר שיעורי הבית שנשמח ללבן את דרך הפתרון שלהן עם החברים.

בפגישה:

 1. מתחילים ממעבר משותף על הגישה וספר הכיתה. הדגש הוא על איך יישום הגישה משתקף במהלך הפתרון. כל אחד מציג את השאלה שהכין.
 2. פותרים מקבץ של כ – 10 שאלות מהקמפוס. כל אחד לבד.
 3. מתחילים לעבור על השאלות כשכל אחד מסביר בתורו איך התמודד, משתף בשיקולים ובמחשבות שהיו לו ואיך הוא פתר. (מומלץ להקרין את השאלות על מסך הטלוויזיה מהמחשב לנוחות כולם). שאר הקבוצה מחדדים, מאתגרים, מציעים דרכים נוספות.
 4. חושבים ביחד על הלקח מהשאלה ורושמים אותו.
איך מתחקרים יחד פרק / סימולציה:

פותרים את הפרק במסגרת הקבוצתית.

 1. מיד לאחר הפרק עוברים על כל השאלות ביחד
 2. כל אחד בתורו מסביר איך פתר
 3. מדברים על דרכי התמודדות אחרות + דיון
 4. רושמים לקחים
 5. מתחקרים יחד את האסטרטגיה לפרק.
 6. שומרים על רגישות לאחרים!!

בהצלחה!