באילו מקרים נצטרך לעבור מבחן פסיכומטרי?

 

 

הבחינה הפסיכומטרית נערכת בישראל מאז שנת 1984, ומאז ועד היום היא משמשת ככלי מיון אחיד ואובייקטיבי לצרכי קבלה ללימודים אקדמיים במוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בישראל, אוניברסיטאות ומכללות כאחד. חשוב לציין שציוני הבחינה מהווים מדד נוסף לציוני הבגרות של המועמדים ללימודים אקדמיים, ולכן, בחלק מהמקרים, הבחינה הפסיכומטרית מהווה הזדמנות נוספת לדרישות הקבלה ללימודים אקדמיים, עבור אילו שציוני הבגרות שלהם נמוכים. 

מעבר לכך, מחקרים בתחום האקדמיה, מעידים על כך שקיימת הלימה בין ציוני הבחינה הפסיכומטרית של הנבחנים לבין רמת הצלחתם כסטודנטים בהמשך הדרך, ולכן, הבחינה משמשת גם כאמצעי לחיזוי סיכויי הצלחה לאורך שנות הלימוד באקדמיה. כפועל יוצא מכך, ברוב הפקולטות בארץ, מושם דגש על ציון משוקלל של ציוני הבגרות וציוני הבחינה הפסיכומטרית של הסטודנט המיועד, כאשר במחלקות בהן הביקוש ללימודים עולה על ההיצע, בחירת המועמדים ללימודים תעשה על פי הציון הגבוה ביותר, וביתר המחלקות, נקבע רף ציון מינימאלי לקבלה ללימודים, וזאת מתוך הנחה שמועמדים אשר אינם משיגים את הציון המינימאלי, יתקשו לסיים את לימודיהם. 

לימודים אקדמיים ללא פסיכומטרי:

בשנים האחרונות, מרבית המכללות והאוניברסיטאות בישראל, מאפשרות קבלה ללימודים לחוגים מסוימים על סמך ציוני תעודת הבגרות, כאשר מגוון החוגים משתנה ממוסד לימודים כזה לאחר. במקרים אלו, הקבלה ללימודים אקדמיים ללא פסיכומטרי מתאפשרת אך ורק לבעלי בגרות בממוצע ציונים גבוה במיוחד וזאת בנוסף לבחינת אמי”ר הנדרשת לצורך סיווג רמת האנגלית של המועמדים. חשוב לציין שתנאי הקבלה ללימודים אקדמיים ללא פסיכומטרי משתנים ממוסד לימודים אחד למשנהו, אך באופן גורף, הדבר תלוי בהצגת ממוצע ציוני בגרות גבוה במיוחד. 

אפשרות נוספת ללימודים אקדמיים ללא ציון פסיכומטרי או בגרות היא במסגרת לימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, בה מושם דגש על יכולות הסטודנטים בזמן הלימודים עצמם. 

קורס פסיכומטרי – למי הוא מיועד?

קורס פסיכומטרי מיועד לכל אילו מביניכם המעוניינים לגשת לבחינה הפסיכומטרית למטרות קבלה ללימודים אקדמיים בכל המחלקות ובכל מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה בישראל. מטרת הקורס היא להשיג את הציון הפסיכומטרי הגבוה ביותר בהתאם ליכולותיו של הסטודנט, ובכך, לשפר את סיכויי קבלתו למחלקות הלימוד השונות. קורסי פסיכומטרי מיועדים גם לאילו מביניכם המחזיקים בתעודת בגרות בממוצע ציונים נמוך או גבוה, כאשר לבעלי הציונים הנמוכים, הקורס נועד להשגת ציון פסיכומטרי המשפר את ציון הסכם המשקלל את ציוני הבגרות והפסיכומטרי, ואילו למחזיקי תעודת בגרות בממוצע ציונים גבוה,  קורס הפסיכומטרי יכול לסייע רבות להשגת ציון גבוה במיוחד המשפר באופן משמעותי את סיכויי קבלתם למחלקות בהן קיימת דרישה לציוני פסיכומטרי גבוהים.

בהצלחה!