מבחן משולב אנגלית

הבחינה בנוסח משולב מיועדת לנבחנים שאין בחינה בשפת אמם, או ששפת אמם אנגלית. כל עמוד מופיע בעברית ומולו אותו עמוד מתורגם לאנגלית. בתחתית העמוד יש תרגום של חלק מהמילים לשפות נוספות (רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית).

 

הבחינה כוללת שלושה תחומים, כמו הבחינה הרגילה:

אנגלית – הבחינה זהה לבחינה הרגילה, ולכן אין שינוי מההנחיות בכיתה לגבי אופן הכנת שיעורי הבית, ודרך פתרון פרקי המבחן בבית ובכיתה.

חשיבה כמותית – הבחינה זהה לבחינה הרגילה, אך כל עמוד מתורגם גם לאנגלית.
גם בתחום זה אין שינוי מההנחיות בכיתה לגבי אופן הכנת שיעורי הבית, ודרך פתרון הפרקים בבית ובכיתה. במהלך פתרון פרק כמותי בנוסח משולב, מומלץ לנסות להתמקד רק באחת השפות (לבדוק איך נוח לך לפתור בכמותי- בעברית או אנגלית?), ולגשת לשפה האחרת רק כאשר משהו לא מובן. המלצה זו נועדה למנוע “קפיצות” מצד לצד של העמוד בניסיון להחליט מה הנוסח העדיף.

חשיבה מילולית – גם פה כל עמוד מתורגם גם לאנגלית, והפרק שונה מעט.
בפרק מילולי בנוסח המשולב יש 20 שאלות, ולא 23, כמו בנוסח הרגיל.

מבנה הבחינה חשיבה מילולית יואל גבע

מבנה פרק מילולי בנוסח משולב

חיבור: מטלת החיבור ניתנת באנגלית ובעברית. הזמן לכתיבת החיבור הוא 35 דקות (ולא 30 דקות כמו בנוסח הרגיל). את החיבור אפשר לכתוב בכל אחת מהשפות המופיעות בנוסח המשולב, כלומר: באנגלית, בעברית, ברוסית, בגרמנית, באיטלקית, בהונגרית, באמהרית, בפורטוגלית או בהולנדית.

אנלוגיות – 5 שאלות (במקום 6 בנוסח הרגיל)

השלמת משפטים – 3 שאלות (כמו בנוסח הרגיל)

הבנה והסקה – 6 שאלות (במקום 8 בנוסח הרגיל)

הבנת הנקרא – 6 שאלות (כמו בנוסח הרגיל)

לשים לב יואל גבע לשים לב! בבחינה הרגילה, הקטע והשאלות נמצאים זה מול זה, ואילו בנוסח המשולב, הקטע והשאלות נפרשים על פני מספר עמודים בשל התרגום, עניין שמעט מקשה על הפתרון כי צריך לדפדף.

 

מבחן לדוגמא המרכז הארצי למבחן לדוגמה מאתר המרכז הארצי לחצו כאן