בחינת הבגרות בעברית מאגדת בתוכה את החומר הנלמד במהלך השנים, ואף מביאה לידי ביטוי את אופי כתיבתו של כל תלמיד. המורים של יואל גבע פותרמים מידי מועד את בחינות הבגרות בעברית על מנת לחשוף את התלמידים לתוכן המבחן, צורת החשיבה, הניסוח הנדרש וכמובן היקף השאלות והתשובות.