היקף חומר הלימודים לבגרות באזרחות הוא רחב. דרך טובה לתרגל ולהתמקד לקראת בחינת הבגרות היא לתרגל בחינות בגרות משנים קודמות על מנת להיות מוכנים לסוגי השאלות האפשריות.