מומלץ לכל תלמיד העומד בפני בחינת הבגרות בתנ"ך לתרגל בחינות קודמות. פתרון מבחני בגרות אמתיים מסייעים לתרגל ולהתמקד על מנת להיות מוכנים לסוגי השאלות האפשריות.