משרד החינוך פרסם מתווה הקלות עבור תלמידים אשר ניגשים למועדי חורף 24 וקיץ 24 בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” אשר פרצה באוקטובר 23.                                                                          שימו לב שבכל מועד ההקלות שונות וכך גם בין כל מקצוע.

מועד חורף 24

מתמטיקה 4+ 5 יח”ל:

 • תוספת זמן של 15% לכולם, כלומר למי שכבר יש תוספת זמן של 15% יהיה סה”כ 30% תוספת זמן.
 • בשאלונים 481 +581: מספר השאלות הופחת- במקום 5 שאלות יינתנו 4 שאלות בלבד.
 • בשאלונים 482 +582: תינתן בחירה של 3 שאלות ללא מגבלה של פרקים.

הדבר מאפשר לעקוף את הנושאים הבעייתיים, נותן אפשרות בחירה רחבה יותר לנושאים אותם התלמידים כבר פגשו בעבר ובנוסף מאפשר להשתמש ביותר אסטרטגיות.

(בעבר, התלמידים יכלו לבחור 2 שאלות מפרק אחד ושאלה נוספת מפרק 2. כלומר לא הייתה להם אפשרות בחירה בין הפרקים).

 • קיזוז של 5% מבחינת החומר.

מועד קיץ 24

מתמטיקה 4+ 5 יח”ל:

 • תוספת זמן של 15% לכולם, כלומר למי שכבר יש תוספת זמן של 15% יהיה סה”כ 30% תוספת זמן.
 • בשאלונים 481 +581: מספר השאלות הופחת- במקום 5 שאלות יינתנו 4 שאלות בלבד.
 • בשאלונים 482 +582: תינתן בחירה של 3 שאלות ללא מגבלה של פרקים.

הדבר מאפשר לעקוף את הנושאים הבעייתיים, נותן אפשרות בחירה רחבה יותר לנושאים אותם התלמידים כבר פגשו בעבר ובנוסף מאפשר להשתמש ביותר אסטרטגיות.

(בעבר, התלמידים יכלו לבחור 2 שאלות מפרק אחד ושאלה נוספת מפרק 2. כלומר לא הייתה להם אפשרות בחירה בין הפרקים).

 • קיזוז של 20-25% מבחינת החומר.

פיסיקה 5 יח”ל:

 • תוספת זמן של 15% לכולם, כלומר למי שכבר יש תוספת זמן של 15% יהיה סה”כ 30% תוספת זמן.
 • הורדה של כ- 30% מהחומר של מכניקה וחשמל.
 • הורדה של כ- 20% מהחומר של קרינה וחומר.
 • אין שינוי בבחירת השאלות וכמות השאלות לא השתנתה.

ספרות 3 יח”ל (הרחבה ל-5 יח”ל):

 • בבחינה תינתן אפשרות בחירה רחבה יותר בפרק הראשון (חשוב להגיד שהיא לא משמעותית מאוד).
 • תוספת זמן של 15% לכולם, כלומר למי שכבר יש תוספת זמן של 15% יהיה סה”כ 30% תוספת זמן.
 • אין מיקוד חדש ושינוי בחומרי הלמידה.

היסטוריה 3 יח”ל (הרחבה ל-5 יח”ל):

 • בבחינה בשאלון 381 70% – התלמידים יידרשו לענות על 3 סעיפים בכל אחד מ-2 הנושאים. כלומר- בשאלון הרגיל סעיפי א’-ב’ שייכים לאותה שאלה ואם בחרת בשאלה חובה לענות על שניהם אך השנה מותר וניתן לערבב סעיפים משאלות שונות.
 • תוספת זמן של 15% לכולם, כלומר למי שכבר יש תוספת זמן של 15% יהיה סה”כ 30% תוספת זמן.
 • אין מיקוד חדש ושינוי בחומרי הלמידה.

תנ”ך 3 יח”ל (הרחבה ל-5 יח”ל):

 • נעשה מיקוד בחומר והורדו מספר פרקים ללמידה.
 • מבנה ומענה הבחינה נשאר כפי שהיה.
 • תוספת זמן של 15% לכולם, כלומר למי שכבר יש תוספת זמן של 15% יהיה סה”כ 30% תוספת זמן.

 

לסיכום, בעקבות המצב ניתנו הקלות רחבות ומשמעותיות, כדאי להירשם לקורסים ולא לפספס את ההטבות הללו. בהצלחה!