לידיעתכם! הפתרון לבחינת הבגרות בגאוגרפיה מועד קיץ יעלה מחר ב-20/6/2019

מועד קיץ 2019