MY.GEVA - סרטוני הסבר לשאלות במתמטיקה

קצת על תעודת בגרות ועל זכאות לבגרות

ממה מורכבת תעודת בגרות מלאה ומי זכאי לה? מדובר בעניין מעט מורכב, אז בואו נעשה סדר.

 

תעודת בגרות מלאה כוללת ציונים בהיקף של 20 יח"ל (יחידות לימוד) לפחות, במקצועות שונים. מי שלמד במסלול הטכנולוגי עד חורף 2007 (כולל) על תעודת הבגרות שלו לכלול 21 יח"ל לפחות, החל מקיץ 2007 - מספיקות 20 יח"ל. תעודת הבגרות צריכה לכלול ציונים בשבעה מקצועות חובה בתוספת מקצוע בחירה מוגבר אחד, לכל הפחות. אחד ממקצועות הבחירה צריך לענות על הדרישה של מקצוע כללי ("תרבות עולם") בהיקף של 2 יח"ל לפחות.

 

 

תעודת בגרות – מקצועות החובה

 

אלה הם מקצועות החובה שללא ציון בהם לא תהיו זכאים לתעודת בגרות: 

 

 

 

תעודת בגרות – מקצוע כללי

 

תעודת בגרות מלאה חייבת לכלול ציון במקצוע כללי ("תרבות עולם") בהיקף של 2 יח"ל לכל הפחות, מתוך רשימת מקצועות בגרות שנקבעה על ידי משרד החינוך ובהתאם לכללים הבאים:

  • 2 יחידות הלימוד חייבות להיות במקצוע אחד.
  • 2 יחידות הלימוד אינן מיחידות החובה.
  • 2 יחידות הלימוד לא יהיו חלק מיחידות הלימוד במקצוע האנגלית.

 

 

תעודת בגרות – מקצועות מוגברים 

 

 

מעבר לשבעת מקצועות החובה, חייב התלמיד בציון אחד לפחות במקצוע מוגבר בהיקף של 5-4 יח"ל. ברוב התיכונים נלמד מקצוע בחירה בהיקף של 5 יח"ל, שעונה הן על הדרישה לציון במקצוע מוגבר והן על הדרישה לציון במקצוע אחד מתוך רשימת המקצועות הכלליים ("תרבות עולם") בהיקף של 2 יח"ל. לבחינות במקצועות המוגברים חשיבות רבה, עקב משקלן הגבוה בממוצע תעודת הבגרות. בחינות אלו נערכות אחת לשנה במועד הקיץ.

 

ביואל גבע קיימים קורסי הכנה למגוון רחב של בחינות בגרות במקצועות מוגברים. המקצועות הנלמדים ביואל גבע הם בהיקף של 5 יח"ל כך שלתלמיד מוקנה "בונוס" של 20 נקודות בחישוב הממוצע המשוקלל, לצורך קבלה למוסדות האקדמיים. קורסי ההכנה למקצועות המוגברים מתקיימים במקצועות הבאים: בגרות במתמטיקה, בגרות בגיאוגרפיה, בגרות בפיזיקה, בגרות בספרות, בגרות בתנ"ך ובגרות בהיסטוריה.

 

הערות

  • אם לתלמיד 20 יח"ל ומקצוע מוגבר במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל, הוא יהיה זכאי לתעודת בגרות (לדוגמה: 2 תנ"ך, 2 ספרות, 2 היסטוריה, 2 אזרחות, 3 הבעה עברית, 5 מתמטיקה, 5 אנגלית).
  • תלמיד במסלול הטכנולוגי נבחן עד מועד חורף 2007 כולל, ב-2 יח"ל בנושא "ידיעת העם והמדינה", במקום ב- 2 יח"ל בהיסטוריה ויחידה אחת באזרחות.

 

ציונים שליליים

 

הזכאות לתעודת בגרות אפשרית גם עם ציון נכשל באחת מבחינות הבגרות, בכפוף לתנאים הבאים:

 

 

  • הציון השלילי הוא מ- 45 ומעלה.
  • הציון השלילי מתחת ל- 45 אך יש שני מקצועות אחרים  בהיקף 3 יח"ל ומעלה, שסך ציוניהם מגיע ל- 150 נקודות.
  • הציון השלילי אינו בבגרות בהבעה עברית.
  • לנבחנים במסלול הטכנולוגי, שסיימו ללמוד עד חורף 2007 (כולל), הציון השלילי אינו במקצוע המגמה.

 

השלמת או שיפור בגרויות

תלמידים שחסר להם ציון או מעוניינים לשפר את ציוניהם , במקצוע אחד או יותר, יכולים להשלים את תעודת הבגרות גם לאחר תקופת התיכון. לצורך השלמה או שיפור של ציוני הבגרות מומלץ להיעזר בייעוץ מקצועי. לצורך מטרה זו הכשרנו ביואל גבע צוות יועצים מסבירי פנים, שישמחו לסייע לכם, ללא תשלום וללא התחייבות, בהבנת התהליך בו עליכם לעבור לצורך שיפור תעודת הבגרות שלכם.

למידע על הייעוץ ביואל גבע

 

 

עוד בנושא:

©כל הזכויות שמורות-יואל גבע פסיכומטרי ובגרויות 2011
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software