מבחני בגרות, התכנית החדשה

רמת 3 יחידות

שאלון 172
שאלון 371
שאלון 372

רמת 4 יחידות

שאלון 471
שאלון 472

רמת 5 יחידות

שאלון 571
שאלון 572