כל מה שצריך לדעת על מבחן GMAT מילולי  

 

 

החלק המילולי של בחינת ה-GMAT מודד את יכולתו של הנבחן לקרוא ולהבין חומר כתוב באנגלית (Reading Comprehension), להעריך בצורה לוגית וביקורתית טיעונים (Critical Reasoning), ולתקן משפטים עם טעויות דקדוקיות ולוגיות באנגלית (Sentence Correction). הציונים של החלק המילולי נעים בין 6 ל-51, למרות שטווח הציונים הרשמי הוא בין 0 ל-60, בפועל רב הנבחנים מקבלים ציונים בטווח שבין  9 ל-45.

נפרט מעט על כל נושא:

 

חלק ראשון בחינת ה-GMATהבנת הנקרא – Reading Comprehension

הנושאים של קטעי הקריאה מגוונים ולקוחים מתחומי ההיסטוריה, מדעי הטבע ומדעי הרוח, וכמעט בכל מבחן יש לפחות קטע אחד שעוסק בנושאים כלכליים, ניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה וכיו"ב. השאלות בודקות יכולת הסקה מקטע קריאה, קשר בין פסקאות, הבנת מושגים שהוסברו, נקודת ההשקפה של המחבר, וכיו"ב.

 

חלק שני בחינת ה-GMATחשיבה ביקורתית – Critical Reasoning

שאלות חשיבה ביקורתית בוחנות את היכולת הלוגית והביקורתית של הנבחן להעריך טיעונים ולגבש תכניות פעולה בהתאם לנתונים. בשאלות אלה הנבחן נדרש להשיב מה מחזק או מחליש מסקנה של טיעון, אילו הנחות מסתתרות בטיעון, מה הקשר בין חלקי הטיעון, ואילו דרכי פעולה יהיו מומלצות בהינתן הטיעון.

 

חלק שלישי מבחן ה-GMATתיקון משפטים –Sentence Correction

שאלות תיקון משפטים בוחנות את שליטתו של הנבחן בשפה האנגלית בפן הדקדוקי והלשוני. הנבחן נדרש לתקן משפטים שיש בהם טעויות דקדוקיות, סגנונות ולוגיות, ולקבוע את הדרך הטובה ביותר שבה צריך להיות כתוב המשפט המקורי.

 

 

 רוב המוסדות האקדמיים שמלמדים MBA בישראל אינם מתייחסים לציון בחלק המילולי. כלומר, הוא אינו משפיע על תהליך הקבלה לתואר. כמובן שבחו"ל הציון המילולי נדרש, והוא מהווה 50% מהציון הכללי.