כל מה שצריך לדעת על מבחן GMAT מילולי  

 

 

החלק המילולי של בחינת ה-GMAT מודד את יכולתו של הנבחן לקרוא ולהבין חומר כתוב באנגלית (Reading Comprehension) ולהעריך בצורה לוגית וביקורתית טיעונים (Critical Reasoning. הציונים של החלק המילולי נעים בין 60 ל-90.

נפרט מעט על כל נושא:

 

חלק ראשון בחינת ה-GMATהבנת הנקרא – Reading Comprehension

הנושאים של קטעי הקריאה מגוונים ולקוחים מתחומי ההיסטוריה, מדעי הטבע ומדעי הרוח, וכמעט בכל מבחן יש לפחות קטע אחד שעוסק בנושאים כלכליים, ניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה וכיו”ב. השאלות בודקות יכולת הסקה מקטע קריאה, קשר בין פסקאות, הבנת מושגים שהוסברו, נקודת ההשקפה של המחבר, וכיו”ב.

 

חלק שני בחינת ה-GMATחשיבה ביקורתית – Critical Reasoning

שאלות חשיבה ביקורתית בוחנות את היכולת הלוגית והביקורתית של הנבחן להעריך טיעונים ולגבש תכניות פעולה בהתאם לנתונים. בשאלות אלה הנבחן נדרש להשיב מה מחזק או מחליש מסקנה של טיעון, אילו הנחות מסתתרות בטיעון, מה הקשר בין חלקי הטיעון, ואילו דרכי פעולה יהיו מומלצות בהינתן הטיעון.