כל המידע הרלוונטי עבור הגשת בקשה להקלות בבחינת ה- GMAT 

 

לפני שמתחילים, בטרם הגשת הבקשה עליכם לדעת כי הקריטריונים לקבלת ההקלות בבחינת ה- GMAT הם מחמירים מאשר אלו בישראל. באם קיבלתם בעבר הקלות (בתיכון/פסיכומטרי), הן אינן בהכרח תקפות למבחן ה- GMAT. ה- GMAC שואף להשגת שוויון בין כלל הנבחנים, ולכן אבחון שמצביע על לקות למידה לא מבטיח קבלת הקלות.

 

exclamation-mark-01

מה חשוב לדעת כשמבקשים הקלות?

 

מועד הגשת הבקשה

על-פי ההנחיות באתר הרשמי ועל-פי המלצת המכונים והמאבחנים, יש להגיש את הבקשה כ- 3-4 שבועות לפני מועד הבחינה הרצוי. שימו לב: הגשת הבקשה אפשרית רק לאחר קבלת האבחון, כלומר יש לקחת בחשבון עוד כחודש של תהליך אבחון. יתר על כן, אם ההקלות הרצויות הן הארכת זמן 100% או פיצול ימי בחינה, יש להתחשב בעובדה שוועדה חיצונית דנה בבקשה, ולכן יש להגיש את הטפסים בטווח של מעל 4 שבועות לפני מועד הבחינה הרצוי. ה- GMAC ממליץ שלא להירשם לבחינה בטרם קבלת תשובה סופית (על-אף שעליכם לשלם דמי-הרשמה על-מנת לשלוח בקשת הקלות).

סוגי ההקלות שניתן לקבל

  • הארכת זמן (של 50% או 100%)
  • הפסקות מוארכות/נוספות
  • הקראת מבחן
  • מכשיר הקלטה להקלטת תגובות מקריא המבחן
  • הגדלת הפונט במסך המבחן
  • מתורגמן בשפת הסימנים
  • מחשבון
  • פיצול ימי מבחן
  • ישנן הקלות נוספות עליהן תוכלו לקרוא באתר

מה סדר הפעולות שעלי לבצע?

 

צעד 1 – יצירת חשבון

יש ליצור חשבון באתר הרשמי של GMAC (שם מלא, כתובת מייל וסיסמה).
תוכלו לעשות זאת כאן: https://accounts.gmac.com/Account/Register

צעד 2 – קובץ מידע ללקויות למידה

בטרם הגשת טופס הבקשה יש לקרוא בעיון את קובץ המידע ללקויות למידה, המכיל את כלל הפרטים והשלבים בתהליך, מענה על שאלות נפוצות ועוד. אנו ממליצים לקרוא את הקובץ, משום שהוא מפרט בהרחבה על סוגי הלקויות, מפנה לקישורים המסבירים על כל סוג לקות ומסביר על המסמכים הרלוונטיים שיש להגיש לכל לקות.

צעד 3 – טופס בקשה

יש להזין בקפידה את הנתונים בטופס הבקשה. ניתן להזין את הנתונים על-ידי הקלדתם ישירות על-גבי המסמך האלקטרוני במחשב ולהדפיס לאחר מכן, או לחילופין קודם להדפיס ואז לכתוב ידנית. יש לכתוב על כל דף משני צדדיו את שמכם ותאריך לידתכם. בטופס מזינים פרטים אישיים (שם, כתובת, מייל…), אופן התשלום לדמי-ההרשמה למבחן, פרטים אודות לקויות הלמידה וההקלות המבוקשות, בחירת אופן קבלת התשובה (מייל, דואר או פקס) והצהרה כי כל האינפורמציה בטופס נכונה לרבות חתימה.
טופס הבקשה לא ייבחן עד לתשלום דמי-ההרשמה למבחן.
ה- GMAC מחדד כי שליחת הבקשה להקלות אינה מהווה בטוחה לקבלתן.
קישור:  GMAT Test Accommodations Request Form

צעד 4- טופס אישור חשיפת מידע רפואי לצדדים שלישיים (אופציונאלי)

במידה ותרצו שה- GMAC ייצור קשר עם צד שלישי בנוגע למצבכם הרפואי ניתן לציין זאת בטופס זה. בטופס יש לציין את שמות המוסדות שאתם מאשרים לפנות אליהם.
קישור: Authorization to Disclose Health Information

צעד 5- מסמכים נוספים שיש להגיש

יחד עם טופס הבקשה יש לצרף מסמכים המעידים על לקות שמשפיעה באופן משמעותי על חיי היום-יום בהשוואה לאחרים. יש להוכיח את קיום הלקות, ולהסביר מדוע הלקות מגבילה את היכולת לעשות את מבחן ה- GMAT בתנאים הסטנדרטים. רצוי להוכיח קשר חזק בין סוג הלקות לבין סוג ההקלה שמבקשים לקבל, וכמובן לספק מסמכים המבססים זאת, לרבות האבחון. נציין כי כלל המסמכים הנשלחים יחד עם הבקשה חייבים להיות עדכניים ובשפה האנגלית, אחרת לא יבדקו. מרבית המסמכים ייחשבו לעדכניים אם נכתבו ב-3 שנים האחרונות, אך זה משתנה בין סוגי הלקויות.
אם נבחנת במבחן ה- GMAT בשנתיים האחרונות ואושרו לך ההקלות, תוכל להגיש בקשה ללא צירוף המסמכים מחדש. תשובה לבקשה מסוג זה תתקבל לאחר 2-5 ימי עסקים.
לגבי האבחון, מומלץ לבצע אבחון מיוחד עבור בחינת ה- GMAT. רצוי לעבור אבחון במכון המכיר את המבחן ואת תהליך קבלת ההקלות בו (המלצות בהמשך). פרט לאבחון רצוי לצרף כמה שיותר מסמכים רלוונטיים, המפרטים את הלקויות שלך ומצדיקים את קבלת ההקלות: היסטוריה רפואית, אבחונים מהעבר, גיליונות ציונים, תעודות ועוד.
שימו לב: במידה ושלחתם מסמכים לא מלאים/לא בתוקף, תתבקשו לשלוח אותם מחדש. פעולה זו תגרור עיכוב של עד 30 ימים נוספים בקבלת התשובה.
בקישורים הבאים תמצאו פירוט לגבי מסמכים הנדרשים לכל סוג לקות:
(1) הפרעות קשב וריכוז/ היפראקטיביות: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
(2) הפרעות למידה/הפרעות קוגניטיביות: Learning and Cognitive Disabilities
(3) הפרעות פיזיולוגיות: Physical and Systemic Disabilities
(4) הפרעות נפשיות: Psychological Disabilities
(5) הפרעות חושים (ראייה או שמיעה): Sensory Disabilities (Vision and Hearing)

צעד 6 – שליחת הבקשה

לאחר הכנת הבקשה, המסמכים ותשלום דמי-ההרשמה יש לשלוח את הכל יחד דרך דואר או פקס.
מספר הפקס: +1 (952) 681-3681.

כתובת למשלוח דואר רגיל:
Pearson VUE
Attn.: GMAT Disability Services
PO Box 581907
Minneapolis, MN 55458-1907 USA

כתובת למשלוח דואר אקספרס/דואר שליחים:
Pearson VUE
Attn.: GMAT Disability Services
5601 Green Valley Drive, Suite 220
Bloomington, MN 55437 USA

לאחר שליחת המסמכים וקבלתם ב- GMAC, תקבל אישור קבלת מסמכים. ה-GMAC ממליץ לשמור אצלכם עותק של כל המסמכים שנשלחו.

צעד 7 – קבלת תשובה

אישור או דחיית הבקשה להקלות יתקבל בכתב דרך דואר או מייל. יש להתחשב בעובדה שאם בחרתם לקבל תשובה דרך הדואר, יכול להיות שהמכתב יתעכב, ויגיע באיחור שחורג את טווח ה- 3-4 שבועות. באתר הרשמי כתוב כי תשובה יכולה להתקבל לאחר 3-4 שבועות, אך הממוצע הוא 7-10 ימי עסקים.
באם קיבלתם דחייה, ניתן לערער על ההחלטה ולבקש בחינה מחדש של המסמכים, או לחלופין ניתן לבקש חזרה את דמי-ההרשמה. פרטים לגבי אופן בקשות אלו יפורטו במכתב שישלח. באם אושרו לכם ההקלות, תקבלו הנחיות במכתב לאופן ההרשמה. אם תוקף המכתב פקע וטרם ניגשתם לבחינה, תוכלו לבקש הארכת תוקף למכתב ע"י שליחת מייל ל- testingaccommodations@gmac.com.
בכל אופן, בציון ה- GMAT שלכם לא יצוין כי ביצעתם את הבחינה עם הקלות.

 

לחצו כאן למידע על מאבחנים

 

asset-64 שימו לב, מידע זה מוגש כשירות בלבד, ולכן אין אנו לוקחים אחריות על מהימנות ותקפות המידע.