חלק זה מודד את יכולתו של הנבחן להעריך ולשלב נתונים שמוצגים במקורות רבים (גרפיים, לשוניים, מתמטיים וכיו”ב). חלק זה כולל 20 שאלות (חלק מהשאלות מורכבות מכמה סעיפים). הזמן המוקדש לחלק זה הוא 45 דקות. ציון חלק ניתוח המידע נע בין 60 ל-90 נקודות.

 

חמשת סוגי השאלות בחלק ה-Integrated Reasoning

 

א. ניתוח גרפי (graphics interpretation)
בחלק זה מוצג גרף עם טקסט קצר. על הנבחן להבין את הגרף ואת הנתונים, ולענות על שאלות בצורת תפריט גלילה.

בד”כ יהיו שתי שאלות, אך הניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת משתי השאלות.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

ב. ניתוח טבלה (table analysis)
בחלק זה מוצגת טבלה אינטראקטיבית שניתן לסדר בכמה צורות. על הנבחן להבין את הטבלה, ולסדר אותה בצורה הנוחה לפתרון השאלות המוצגות.

בד”כ יהיו שלוש שאלות בצורה של כן/לא או אמת /שקר. הניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת משלושת השאלות.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

ג. ניתוח לשני חלקים (two-part analysis)
בחלק זה מוצגים נתונים, לעיתים כמותיים לעיתים מילוליים, ולאור הנתונים על הנבחן להשיב לשתי שאלות שונות, כאשר התשובות המוצגות לשתי השאלות תמיד זהות.

תמיד יהיו שתי שאלות, והניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת מהן.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

ד. ריבוי מקורות (multi-source reasoning)

בחלק זה מוצגים נתונים משלושה מקורות שונים, כל אחד מהם יכול להיות מילולי, גרפי או בצורה של טבלה.

על הנבחן לבחור את מקור המידע המתאים לענות על השאלות, ולעיתים קרובות גם להצליב את המידע בין המקורות השונים. כמו בניתוח טבלה, גם כאן השאלה בנויה לרוב משלוש שאלות בצורה של כן/לא או אמת /שקר. הניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת משלוש השאלות. יש לציין שבריבוי מקורות אנו צפויים לקבל לפחות שני מקבצים שונים של שלוש שאלות בכל אחד.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

ה. מידע מספיק (data sufficiency)

חלק זה הוא המתמטי ביותר מבין החמישה. בחלק זה נישאל שאלה כלשהי (למשל “מה ערכו של x?”), ולאחר מכן נקבל שני נתונים.

עלינו להחליט איזה מהנתונים מספיק כדי לענות על השאלה: האם אחד מהם מספיק והשני לא, האם כל אחד מהם בנפרד מספיק, האם יש צורך בשניהם ביחד וכן הלאה.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

חשיבה משולבת במבחן ה-GMAT