חשיבה משולבת (Integrated Reasoning) היא חלק חדש יחסית, שנכלל במבחן החל מחודש יוני 2012. חלק זה מודד את יכולתו של הנבחן להעריך ולשלב נתונים שמוצגים במקורות רבים (גרפיים, לשוניים וכיו"ב). במחקר שנערך בקרב אנשי סגל באוניברסיטאות מכל העולם, ציינו המשתתפים במחקר את הכישורים הנבדקים בחלק זה כחשובים בעיניהם להצלחה בתואר. חלק החשיבה המשולבת כולל 12 שאלות (וכל שאלה מורכבת לרוב מכמה סעיפים). הזמן המוקדש לחלק זה הוא 30 דקות. ציון החשיבה המשולבת נע בין 1-8, והוא אינו משפיע על הציון הכללי ב-GMAT. אך כדי להתקבל לאוניברסיטאות טובות בחו"ל, יש לעבור סף מינימלי בציון 4.

 

רוב המוסדות האקדמיים שמלמדים MBA בישראל אינם מתייחסים לציון בחלק החשיבה המשולבת. כלומר, הוא אינו משפיע על תהליך הקבלה לתואר. אוניברסיטאות טובות בחו"ל דורשות סף מינימלי בציון 4.

 

ארבעת סוגי השאלות בחלק ה-Integrated Reasoning

 

א. ניתוח גרפי (graphics interpretation)
בחלק זה מוצג גרף עם טקסט קצר. על הנבחן להבין את הגרף ואת הנתונים, ולענות על שאלות בצורת תפריט גלילה.

בד"כ יהיו שתי שאלות, אך הניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת משתי השאלות.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

ב. ניתוח טבלה (table analysis)
בחלק זה מוצגת טבלה אינטראקטיבית שניתן לסדר בכמה צורות. על הנבחן להבין את הטבלה, ולסדר אותה בצורה הנוחה לפתרון השאלות המוצגות.

בד"כ יהיו שלוש שאלות בצורה של כן/לא או אמת /שקר. הניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת משלושת השאלות.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

ג. ניתוח לשני חלקים (two-part analysis)
בחלק זה מוצגים נתונים, לעיתים כמותיים לעיתים מילוליים, ולאור הנתונים על הנבחן להשיב לשתי שאלות שונות, כאשר התשובות המוצגות לשתי השאלות תמיד זהות.

תמיד יהיו שתי שאלות, והניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת מהן.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

ד. ריבוי מקורות (multi-source reasoning)
בחלק זה מוצגים נתונים משלושה מקורות שונים, כל אחד מהם יכול להיות מילולי, גרפי או בצורה של טבלה. על הנבחן לבחור את מקור המידע המתאים לענות על השאלות, ולעיתים קרובות גם להצליב את המידע בין המקורות השונים. כמו בניתוח טבלה, גם כאן השאלה בנויה לרוב משלוש שאלות בצורה של כן/לא או אמת /שקר. הניקוד מתקבל רק אם עונים תשובה נכונה על כל אחת משלוש השאלות. יש לציין שבריבוי מקורות אנו צפויים לקבל לפחות שני מקבצים שונים של שלוש שאלות בכל אחד.

למידע נוסף על חשיבה משולבת  לדוגמה לחצו כאן

 

חשיבה משולבת במבחן ה-GMAT