חוברת בחינות מתכונת במתמטיקה – שאלון 803 (3 יח”ל)  

 

 

חוברת מתכונות 803מה בחוברת?

כל 34 מבחני הבגרות שנערכו עד היום לשאלון 803 (כולל מועדי קיץ 2016)

מיון של שאלות הבחינות לפי נושאים, דפי נוסחאות, תשובות סופיות.

הבחינות מותאמות למבנה הבחינה המעודכן.

לכל השאלות בחוברת קיימים פתרונות וידאו מלאים באתר My.Geva

החוברת ניתנת להורדה חופשית באתר My.Geva