הצעות הוראה שנתיות לספרי המתמטיקה של יואל גבע  

 

הצעות ההוראה נכתבו במטרה ללוות אתכם, המורים, בהוראת המתמטיקה בכיתה. הצעות אלו מותאמות לתכנית הלימודים, לבחינת הבגרות ולמשאבי הזמן הנתונים לרשותכם.

בהצעות אלו, אשר נכתבו לכל שאלון בנפרד, ניתן למצוא הצעות לחלוקת שעות הלימוד והנושאים לכיתות י’-יב’. בכל נושא (או תת נושא) מובאת רשימת תרגילים מהספר (להוראה בכיתה ולשיעורי הבית) אשר נבחרו כמשמעותיות ביותר בכל פרק ומכסות את כלל החומר. לרבות מן השאלות שנבחרו כחשובות ביותר ישנו סרטון פתרון באתר My.Geva והן מסומנות בצהוב בהצעת ההוראה.

 

הצעות הוראה למורים