להלן תיקונים לספרי הלימוד במתמטיקה, כפי שנכתבו על ידי המורים של יואל גבע:

 

ספרי לימוד במתמטיקה יואל גבע