ספרי התכנית החדשה במתמטיקה

בשנת הלימודים תשפ”ד (2023-2024) תיכנס תוכנית לימודים חדשה במתמטיקה.
בשנים האחרונות כותבי הספרים שלנו עמלו במרץ על כתיבת הספרים לתוכנית החדשה תוך מחקר והתנסות בשטח,
על מנת להתאים את החומרים בצורה הטובה ביותר לכל רמה.

לספרי התוכנית הנוכחית

3 יחידות לימוד
כיתה י' כרך א' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך א' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ב' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ב' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ג' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ג' (שאלון 172/173)
3 יחידות לימוד
כיתה י' כרך א' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך א' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ב' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ב' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ג' (שאלון 172/173)
כיתה י' כרך ג' (שאלון 172/173)
3 יחידות לימוד
כיתה י’ כרך א' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך א' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ב' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ב' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ג' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ג' (שאלון 472)
4 יחידות לימוד
כיתה י’ כרך א' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך א' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ב' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ב' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ג' (שאלון 472)
כיתה י’ כרך ג' (שאלון 472)
3 יחידות לימוד
כיתה י' כרך א'
כיתה י' כרך א'
כיתה י' כרך ב'
כיתה י' כרך ב'
כיתה י' כרך ג'
כיתה י' כרך ג'
5 יחידות לימוד
כיתה י' כרך א'
כיתה י' כרך א'
כיתה י' כרך ב'
כיתה י' כרך ב'
כיתה י' כרך ג'
כיתה י' כרך ג'