פרקי פיילוט הם 2 פרקים מתוך 9 הפרקים הנכללים בבחינה הפסיכומטרית. הפרקים הללו משמשים את המרכז הארצי לצורך ביצוע של בדיקות סטטיסטיות. פרקי הפיילוט נראים כמו פרקים רגילים בבחינה, כאשר הם יכולים לעסוק בכל אחד מנושאי הבחינה ובין היתר: מילולי, כמותי ואנגלית. הנבחנים לא אמורים לדעת מהם פרקי הפיילוט ומהם הפרקים האמיתיים. יחד עם זאת, הציונים של פרקי הפיילוט לא מחושבים בציוני הבחינה.

אז מה בעצם המטרה של פרקי פיילוט?

כידוע יש לא מעט מיתוסים לגבי מבחן פסיכומטרי, שאחד מהם גם נוגע לכך, שפרקטי פיילוט מהווים למעשה כפרקים שאלות חדשות, אשר המרכז הארצי בודק בכדי לוודא אם הוא יכול להכניס אותם למבחנים עתידיים – ובכן, זה אומנם לא מופרך לחלוטין, אבל מדובר בסיבה משנית בלבד. בפועל, המטרה העיקרית של פרקי הפיילוט היא לאפשר למרכז הארצי לבצע השוואה בין הנבחנים בין מועד מסוים לבין אלו אשר נבחנו בשנים קודמות. יש לפרקים אלו גם מטרות נוספות כמו: השוואת רמת קושי בין פרקי הבחינות ועוד.. אבל הן לא באמת רלוונטיות או חשובות עבור הנבחנים. חשוב לציין שפרקי פיילוט יכולים לכלול לעיתים שאלות מבחינות קודמות – כך שמי שנתקל בשאלות שהוא מכיר, שלא יתפלא..

האם ניתן לדלג על פרקי הפיילוט?

אחרי ששומעים שציוני פרקי הפיילוט לא משוקללים בציוני הבחינה, יכולה לעלות השאלה “האם ניתן לדלג על הפרקים ופשוט לא לענות על השאלות באותם הפרקים?” ובכן, אין אפשרות באמת כזאת – ולו מהסיבה הפשוטה, שהנבחנים בכלל לא אמורים לדעת אלו מפרקי הבחינה הינם פיילוט ואלו לא. לכן, יש לפתור את כל תשעת הפרקים בבחינה. קחו בחשבון שאם תהמרו ולא תפתרו פרק בבחינה מתוך מחשבה שמדובר בפיילוט ואז בפועל יתברר שלא עניתם על פרק אמיתי, דבר זה עלול לפגוע בצורה משמעותית בציון הבחינה הפסיכומטרית (וכאשר מדובר בבחינה משמעותית וחשובה כמו הפסיכומטרית, אי אפשר באמת לקחת סיכונים כאלו..).

לסיכום, בגדול כל מה שחשוב שהניגשים למבחן פסיכומטרי ידעו זה שהם אמורים לענות על 9 פרקים וש-2 מאותם הפרקים הם פיילוט. יחד עם זאת, העובדה שמדובר בפרקי פיילוט לא אמורה באמת לסייע לנבחנים, מכיוון שהם צריכים לפתור אותם ולהתייחס אליהם בדיוק כמו לשאר 7 הפרקים בבחינה – וכאמור, לאור העובדה שהם לא באמת יכולים לדעת מהם פרקי האמת ומהם פרקי הפיילוט נמנעת מהם דילמה כזאת או אחרת.