הבחינה הפסיכומטרית המשמשת כאמצעי למיון מועמדים ללימודים גבוהים, בודקת את יכולות המועמד בשלושה תחומים עיקרים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית, כאשר מבנה הבחינה מורכב ממטלת כתיבה ומשמונה פרקים של שאלות ברירה. חשוב לציין שבכל מבחן פסיכומטרי עשויים להופיע שאלות מבחינות קודמות, וכמו כן, עשויים להיות אי – אילו שינויים במספר השאלות בכל פרק, בזמן המוקצב לפתרון כל פרק ובהוראות השונות לפתרון הבחינה. כפועל יוצא מכך, כל תרגול פסיכומטרי, מחייב בראש ובראשונה, היכרות מעמיקה עם מבנה הבחינה, כאשר הדרך הטובה ביותר לצורך כך היא פתרון בחינות קודמות.

על מה חשוב לתת דגש בהכנה למבחן פסיכומטרי?

תרגול למבחן פסיכומטרי חייב להיעשות לגבי כל אחד מתחומי הבחינה: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית, ולכן, הדרך הנכונה ביותר להתכונן לבחינה הפסיכומטרית היא במסגרת פתרון בחינות משנים קודמות. ככל שתכירו יותר את מבנה השאלות בבחינה וכלל שתתרגלו כמה שיותר בחינות משנים קודמות, כך תוכלו לאפיין את נקודות החזוקה והחולשה שלכם ולהתמקד בנקודות החלשות.

אם ניקח לרגע את החלק של הבחינה העוסק באנגלית נמצא כי חלק זה מורכב ממספר שאלות של אומר מילים לצד שאלות ניסוחים מחדש וכמות גדולה יחסית של שאלות בנושא הבנת הנקרא. עבור רבים מאיתנו, ההתמודדות עם חלק זה היא הבעייתית יותר, ולכן, על מנת לצלוח אותו בהצלחה כזו או אחרת, מה שחשוב לעשות הוא להרבות בקריאה בשפה האנגלית. הקריאה היומיומית תשפר באופן מתמיד את האנגלית שלכם, תאפשר לכם להיות פחות מאוימים מהשפה האנגלית ותסייע גם להרחבת אוצר המילים שלכם.

את אותו עניין תרגולי מומלץ ליישם גם עם יתר תחומי הבחינה ולנסות לפתור כמה שיותר שאלות המופיעות בחלק של החשיבה הכמותית וזאת לצד כתיבת חיבור יומי בנושא מסוים בשפה העברית בהתאם להוראות השונות המופיעות בחלק של החשיבה המילולית.

מעל הכול, קיימת חשיבות לתרגול של מבחני פסיכומטרי משנים קודמות בהתאם להוראות המופיעות במבחן והתאם לזמן העומד לרשותכם לפתרון כל חלק המופיע במבחן. את התרגול מומלץ להתחיל מספר חודשים לפני מועד הבחינה אליה אתם מתכוונים להירשם, כאשר רמת המוכנות שלכם היא זו שתקבע אם תגשו בסופו של דבר למבחן במועד או שתדחו את המועד לזמן אחר.

לסיכום, תרגול פסיכומטרי חייב להיות מבוסס על תרגול של מבחנים משנים קודמות תוך איתור נקודות החולשה והחוזקה שלכם והתמקדות בנקודות החלשות יותר ותוך תרגול יומיומי של קריאה באנגלית, פתרון בעיות מפרק החשיבה הכמותית וכתיבת חיבורים בהתאם להוראות המופיעות בפרק החשיבה המילולית.