ציון בבחינה הפסיכומטרית מהווה כתנאי קבלה לרוב מוסדות הלימוד האקדמאיים. כמובן, שקיימת חשיבות גבוהה להבין תחילה איך הציונים מחושבים. אז הדבר שהכי חשוב לדעת זאת העובדה שציוני פסיכומטרי נעים בין 200 ל-800, הציון מחושב באופן יחסי. כלומר, ביחס לשאר הנבחנים בבחינה באותו המועד בו ניגשתם אליה. התוקף של ציון הבחינה הוא לרוב לתקופה של 7 שנים – אך יש מוסדות לימוד בהן הציון תקף לתמיד, כך שגם אם עברתם את הבחינה לפני 10 שנים, הם עדיין יתייחסו לציון.

הסוגים השונים של הציונים

הבחינה הפסיכומטרית כוללת בתוכה 8 פרקים שונים:
6 פרקים אשר מחולקים בצורה הבאה: 2 בחשיבה מילולית, 2 באנגלית ו-2 בחשיבה כמותית ועוד 2 פרקי פיילוט (אשר יכולים להיות בנושאים שונים), הציון מחושב רק לפי ששת פרקי האמת אך הנבחנים לא אמורים לדעת אלו מהפרקים מחושבים ואלו הם הפיילוט. בבחינה הפסיכומטרית מופיעים סוגים שונים של ציונים והם: ציון גלם, אשר ניתן על כל אחד מהתחומים בבחינה: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית, הציון על כל תחום יכול לנוע בין 50 נקודות ועד ל-150 נקודות. הציון הכללי הוא כאמור הציון הבחינה אשר יכול לנוע בין 200 נקודות ולהגיע עד ל-800 נקודות – רוב מוסדות הלימוד מחשבים את הציון הזה כציון הקבלה.

מה חשוב לדעת על ציונים משוקללים?

ציון משוקלל רב תחומי הוא הציון הכללי וברוב המקרים הוא מחושב בצורה כזאת – 40 אחוז מילולי, 40 אחוז כמותי ו-20 אחוז אנגלית. ציון משוקלל בדגש כמותי, הוא ציון אשר נותן משקל של כ-60 אחוז לתחום הכמותי. ציון משוקלל בדגש מילולי, הוא ציון אשר נותן משקל של 60 אחוז לציון אשר התקבל בתחום המילולי.

איך הציון בפרקי האנגלית משפיע על הקורסים?

בעבר, מי שהיה מקבל מעל 134 נקודות בתחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, היה זכאי לפטור מקורסי אנגלית במוסד הלימוד האקדמי. כיום, המצב שונה וברוב מוסדות הלימוד מחייבים את כל הסטודנטים לקחת קורסים באנגלית. כיום, מי שמקבל מעל 134 נקודות באנגלית יתבקש לקחת 2 קורסי תוכן באנגלית. מי שיקבל ציון אשר ינוע בין 120 לבין 133 נקודות יצטרך להשתתף בקורס תוכן ובקורס מתקדמים ב. מי שיקבל ציון בין 100 ל-119 נקודות אמור להשתתף בקורס מתקדמים א וקורס מתקדמים ב. ציונים נמוכים יותר בנושא האנגלית, מצריכים השתתפות בכמות גדולה יותר של קורסים.