הכשלה עצמית- איך לא לתת לאגו שלנו לפגוע לנו בהישגים?

המנגנון הפסיכולוגי הכשלה עצמית (self – handicap) מתייחס לנטייה להפחית את ההשקעה במשימה מסוימת כדי לספק לעצמך תירוץ במקרה של כישלון עתידי.

הרעיון מאחורי המושג הוא פשוט מאד- חוויה של כישלון היא חוויה קשה מאד. התחושה לפיה נתתי את ״כל מה שיש בי״ וזה עדיין לא מספיק טוב יכולה להכאיב לנו מאד.

כדי להמנע מהכאב הזה, אנו מכינים לעצמנו מעין ״אליבי״ לכישלון במטרה להגן על הדימוי העצמי שלנו: זה לא שאני לא חכם או מסוגל, פשוט לא השקעתי או לא ״באמת״ רציתי.

 

הכשלה עצמית מגנה על הדימוי העצמי מפגיעה בטווח הקצר, היא מאפשרת לנו להרחיק חוויות של אכזבה וכישלון ולשמר תחושה לפיה ״יום אחד כשניתן הכל וננסה באמת –נצליח״.

לפעמים נוצרת לולאה בעייתית במסגרתה כל כישלון פוגע בדימוי העצמי, מגדיל את הפחד מתחושות קשות ומוביל להשקעה של אפילו פחות מאמץ.

בפודקאסט נראה איך המנגנון הזה מונע מאתנו לממש את הפוטנציאל שלנו בהקשרים שונים ונחשוב יחד איך לתת את כל מה שאפשר גם במצבים בהם הצלחה לא מובטחת.