תוכנית הלימודים החדשה במ”מ עברה פיילוט בכ- 87 בתי ספר ברחבי הארץ וזו הפעם הראשונה בשלושים השנים האחרונות בתחום לימודים זה יודע שינוי כה מהותי. בין השינויים המהותיים שבוצעו הוא היכולת של התלמיד בסוף הדרך, לבצע ניהול תקציבים וזאת על פני אינטגרליים. התוכנית החדשה במתמטיקה חלה על כל יחידות הלימוד והחל מספטמבר 2023 היא מיושמת על כיתה י’ בלבד אך מהשנה הבאה, דהיינו מספטמבר 2024, התוכנית תחול גם על כיתות יא’ ו- יב’. ההבדלים כפי שניתן לראות בבחינות הבגרות במתמטיקה הם דרמטיים ומשמעותיים וכל מה שהכירו התלמידים בשנים שעברו, אינו תקף לשנים הנוכחיות. את השינויים הדרמטיים ניתן לראות בעיקרן בבגרויות של 3 ושל 4 יחידות הלימוד ואילו ב- 5 יחידות הלימוד השינויים הם פחות דרמטיים.

השינויים המשמעותיים והדרמטיים במתמטיקה

התוכנית החדשה כפי שהנחה משרד החינוך את כלל בתי הספר בישראל, מאפשרת לתלמידים להגיע לתוצאות לימודיות פרקטיות יותר ומותאמות לעת הנוכחית. אין ספק כי התוכנית שהשתנתה הן מבחינת התוכן (בחלקו) והן מבחינת המבנה (נושאים שהוסרו אל מול כאלו שהתווספו) יאפשרו לתלמידים להצליח למצוא עניין בתחום ולצלוח אותו בהצלחה יתרה. חשוב לשים לב ולהבחין בעובדה, כי ספרי הלימוד (דהיינו ספרי מתמטיקה שהיו נהוגים בשנים הקודמות), אינם מתאימים לשנים הבאות ועל כן יש לשכוח מהספרים של השנים הקודמים ולרכוש ספרים חדשים שמותאמים בצורה אולטימטיבית לתוכנית החדשה. .

בגרות במתמטיקה דורשת הכרות עם החומר הנלמד ותרגול חוזר ונשנה ועל מנת לתרגל, יש להצטייד בספרים הנכונים והמקיפים, כאלו שכוללים תרגילים רבים ככל האפשר. 

ספרים שאושרו במשרד החינוך

אם גם אתם מבקשים ללמוד לקראת הבחינה באופן עצמאי או דרך מוסד לימודים ספציפי, חשוב מאוד לוודא בראש ובראשונה כי הספרים מותאמים לשנת 2023 ו- 2024 ומיד אח”כ לוודא כי הספרים שנכתבו קיבלו את אישורו של משרד החינוך אחרת לא תהיה לכם כל דרך לאמת את העובדה שהחומר הכלול בספרים אכן כולל את השינויים שהונחלו בבגרויות במתמטיקה אחרת אתם עלולים להשקיע זמן רב בתרגול של חומרים לא רלוונטיים ושאינם מותאמים לתוכנית החדשה. 

לסיכום – התוכנית החדשה היא תוכנית ראשונה מזה 30 שנים במקצוע זה והיא השפיעה דרמטית על תוכנית הלימודים של 3 יחידות הלימוד ושל 4 יחידות הלימוד ובאופן פחות על תוכנית הלימודים של 5 יחידות הלימוד. כדי להצליח בבחינת הבגרות יש להיצמד לתוכנית החדשה ולזנוח את התוכנית כמו גם הספרים של השנים הקודמות.