מערכת החינוך מאפשרת לתלמידים מחוננים לגשת לבחינות הבגרות עוד בטרם הגיעם לכיתה י”א וזאת במסגרת שני מסלולים ייעודיים: מסלול נבחן צעיר ומסלול תכנית האצה. בשני המסלולים ניתנת האפשרות לכל תלמיד מחונן לגשת לבחינת הבגרות כבר במהלך לימודיו בחטיבת הביניים ו/או התיכון, וזאת בהתאם להישגיו הלימודיים ורמת מוכנתו לבחינות הבגרות.
במסלול נבחן צעיר, כל תלמיד מחונן רשאי לגשת לבחינות הבגרות עוד בטרם הגיעו לכיתה י”א, כאשר המסלול מיועד לכל אותם תלמידים אשר אותרו כמחוננים וכמטציינים במהלך לימודיהם בבית הספר היסודי או לקראת לימודים בבתי הספר העל יסודיים. במסלול זה, התלמיד לומד לבחינות הבגרות באופן עצמאי ומומלץ שהוא יעשה זאת במסגרת קורס הכנה לבגרויות הנחשב למסגרת הלימודית המומלצת ביותר לצרכי הכנה למבחני בגרות עבור תלמידים מחוננים. חשוב לציין שבמסלול זה התלמיד רשאי לגשת לבחינה רק במידה ובית הספר בו הוא לומד מקבל את בקשתו לגשת לבחינות, וזאת על סמך הישגיו הלימודיים. במסלול זה ניתן לגשת לבגרויות ברמת 5 יחידות לימוד בכל אחד מהמקצועות הבאים: ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית.
במסלול תוכנית האצה ניתנת האפשרות לתלמידים מחוננים לגשת לבגרויות במתטמיקה ובמדעים ברמת 5 יחידות לימוד, בטרם הגיעם לכיתה יא”, כאשר המסלול מיועד לאילו הלומדים בתוכנית האצה ולתלמידי כיתות מופ”ת.

אם כך, באיזה גיל אפשר להתחיל?

ברוב המקרים, תלמידים מחוננים ניגשים לבחינות בגרות לקראת סוף חטיבת הביניים ובשנה הראשונה ללימודיהם בתיכון, כלומר במהלך לימודיהם בכיתות ח’, ט’ ו-י’. כפי שציינו לעיל, הגשה של תלמידים מחוננים לבחינות הבגרות, נעשית בשני המסלולים על סמך הישגיהם הלימודדים ורמת המוכנות שלהם, כאשר קורסים מובנים של  הכנה לבגרויות יכולים לשפר באופן משמעותי את רמת המוכנות של התלמיד, ותוך כך, את הציון אותו הוא ישיג בכל מבחן בגרות.
קורסי הכנה לבגרויות מיועדים אומנם גם לתלמידי תיכון בכיתות י”א , י”ב, המעוניינים לשפר את רמת מוכנותם לקראת מבחני הבגרות, גם לחיילים וגם לחיילים משוחררים המעוניינים להשלים בגרויות, אך הם מהווים מסגרת לימוד אידיאלית גם לתלמידים מחוננים מחטיבות הביניים ותחילת התיכון, המעוניינים לגשת למבחני בגרות בטרם הגיעם לכיתה י”א.
לסיכום, קיימים שני מסלולים ייעודיים לתלמידים מחוננים המעוניינים לגשת למבחני הבגרות לפני כיתה י”א, ובשני המסלולים ניתן לגשת למבחנים בהתאם להישגים הלימודיים ורמת המוכנות, כאשר ההמלצה לכל תלמיד מחונן היא להשתלב בקורס הכנה לבגרויות.