מיועד לקורס שרוצים שיהיה חינמי עד תאריך ספציפי כלשהו, ללא קשר לתאריך הצטרפות.
לדוגמה: קורס שרוצים שיהיה בחינם לכולם עד תאריך 31/8/2025