מיועד לקורסים שרוצים שיהיו חינמים למשך זמן מסוים מזמן הצטרפות. לדוגמה, לחודש, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה.